Motywowanie i ocena pracowników

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i wszystkich zainteresowanych tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Uczestnicy opanują umiejętności motywowania siebie i innych, opanowanie umiejętności planowania celów, opanowanie umiejętności rozpoznawania trzech meta-programów, opanowanie umiejętności motywowania poprzez cele, nabycie umiejętności opracowania mapy motywacji zespołu

Program szkolenia: 16 godzin

  • motywacja i motywowanie pracowników

  • wyznaczanie celów i planów rozwojowych

  • rodzaje motywatorów

  • systemy motywacyjne

Dodatkowe informacje