Płatnik, Symfonia 

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 380 zł

Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących Programu Płatnik oraz Symfonia zapoznanie się z funkcjami i możliwościami w/w programów.

Program szkolenia: 16 godzin

  • Wprowadzanie danych,

  • Tworzenie dokumentów,

  • zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego– druki ZUA, ZZA, ZCZA

  • ustawienie parametrów konfiguracyjnych programu – Okres rozliczeniowy, Kwota przeciętnego wynagrodzenia chorobowego

  • tworzenie dokumentów rozliczeniowych ze dokumentów zgłoszeniowych

  • tworzenie dokumentów rozliczeniowych z dokumentów rozliczeniowych z innego miesiąca

  • korekty dokumentów zgłoszeniowych,

  • korekty dokumentów rozliczeniowych

  • tworzenie dokumentów płatniczych,

  • pozostałe funkcje

Dodatkowe informacje