Corel /poziom podstawowy lub zaawansowany/

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 520 zł

Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawnego poruszania się w środowisku tworzenia i edycji prac graficznych. Szkolenie obejmuje naukę rysowania prostych obiektów, pracę z tekstem jak również projektowanie wizytówek czy broszur.

Program szkolenia: 16 godzin

  • Podstawowe operacje w programie

  • Narzędzia wspomagające pracę programu

  • Praca z tekstem

  • Praca z obiektami

  • Efekty

  • Mapy bitowe

Dodatkowe informacje