Excel /poziom podstawowy lub zaawansowany/

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 380 zł

Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do posługiwania się programem Excel z wykorzystaniem jego głównych funkcji.

Program szkolenia: 16 godzin

  • podstawy obsługi programu

  • podstawowe funkcje i formuły

  • edycja dokumentów

  • funkcje obliczeniowe

  • operacje na danych

  • wykresy i zestawienia

 

Dodatkowe informacje