Psychologia w biznesie

Celem studiów jest zaprezentowanie wiedzy psychologicznej ułatwiającej współpracę z ludźmi, ze szczególnym uwzględnieniem procesu negocjowania oraz umiejętności przydatnych w prowadzeniu negocjacji — interpersonalnych i konceptualnych.


 

Korzyści

Absolwenci zdobywają umiejętności współpracy z przedsiębiorstwami i instytucjami, poznają sposoby zwiększania potencjału i motywacji pracowników, uczą się kreatywnego rozwiązywania problemów. Studia na specjalności psychologia w biznesie dostarczają studentowi szerokiej wiedzy na temat wpływu psychospołecznych warunków pracy na funkcjonowanie ludzi i przedsiębiorstw, uczą radzenia sobie ze stresem, negocjacji i rozwiązywania konfliktów.

Sylwetka absolwenta

Studia kierowane są dla pracowników handlu, usług, organizacji samorządowych oraz przedsiębiorstw, którzy zajmują się zarządzaniem zespołami ludzkimi, kreowaniem reklamy i działań promocyjnych, obsługą klienta.

Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program

Obejmuje 178 godzin dydaktycznych realizowanych przez 2 semestry. 

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Psychologia w zarządzaniu
Trening interpersonalny
Trening menedżerski
Psychologia w reklamie
Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów
Psychologiczne aspekty rekrutacji i selekcji
Dobór i funkcjonowanie kadr kierowniczych średniego szczebla
Techniki motywowania zespołu
Rozwój osobisty i zawodowy pracowników
Psychologiczne aspekty szkoleń
Public relations
Komunikacja w biznesie
Komunikacja medialna
Relacje z klientem
Komunikacja interpersonalna z elementami obsługi klienta
Seminarium dyplomowe

Cena 1500 zł.

 

 

 

 

Dodatkowe informacje