Akademia trenera

Forma zaliczenia

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Korzyści

Absolwenci tych studiów będą posiadali kompetencje trenera. Nabyta podczas studiów wiedza umożliwi im zdiagnozowanie potrzeb szkoleniowych w firmie, przeprowadzenie efektywnych i ciekawych zajęć oraz dokonanie rzetelnej oceny szkolenia. Zajęcia prowadzone będą głównie w formie interaktywnej. Pozwoli to uczestnikom poznać metodykę projektowania i prowadzenia szkoleń. Słuchacze nabędą praktyczne umiejętności prowadzenia zajęć warsztatowych, zgromadzą pomysły na gry i ćwiczenia grupowe oraz zdobędą doświadczenie w ich samodzielnym projektowaniu.

 

Słuchacze

Studia kierowane są do osób, które chcą dzielić się swoją wiedzą oraz świadczyć usługi szkoleniowe na zlecenie firm i instytucji, a nie mają przygotowania metodycznego do pracy trenera. Adresatami kierunku są też osoby pracujące w działach personalnych, które są odpowiedzialne za rozwój i szkolenia pracowników.

Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Nazwa kierunku

Przedmiot

Ilość godzin

 
 

Akademia Trenera

Blok teoretyczny

 

Zarządzanie zasobami ludzkimi

8

 

Zarządzanie biznesem

8

 

Techniki i narzędzia wspierające pracę trenera

6

 

Planowanie działań szkoleniowych

8

 

Projektowanie materiałów szkoleniowych

4

 

Wdrażanie zmian w organizacjach

4

 

Zarządzanie wiedzą w organizacjach

4

 

Blok metodyczny

 

Analiza potrzeb szkoleniowych

8

 

Opracowanie programów szkoleniowych

8

 

Metody szkoleniowe

12

 

Style uczenia się i zapamiętywania

6

 

Ocena efektywności szkoleń

8

 

Projektowanie sesji szkoleniowe

6

 

Dynamika procesów grupowych

6

 

Etyka w pracy trenera

2

 

Konsultacje i przygotowanie sesji szkoleniowe

4

 

Blok umiejętności

 

Prowadzenie szkoleń – indoor

16

 

Prowadzenie szkoleń – outdoor

16

 

Prowadzenie szkoleń – trudne sytuacje w pracy trenera

4

 

Przygotowywanie i prowadzenie prezentacji

12

 

Trening umiejętności osobistych trenera biznesu

16

 

RAZEM

166

 

 

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 166 liczba zjazdów 10

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1230,00 zł

 

Dodatkowe informacje