Rachunkowość i zarządzanie finansami

Celem studiów jest przygotowanie kadry do trafnego przewidywania przyszłych sytuacji finansowych oraz podejmowania w tym zakresie skutecznych decyzji. Słuchacze zdobędą praktyczną wiedzę niezbędną do wykonywania zawodu.


Uczestnicy

Studia kierowane są przede wszystkim do praktyków zawodowych, pracowników działów księgowości, banków i pozostałych pracowników służb finansowo-księgowych oraz do wszystkich osób pragnących podnieść swoje kwalifikacje zawodowe.
Forma zaliczenia:

Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Program realizowany jest w okresie 10 miesięcy, czyli  10 zjazdów  (liczba godzin 152 )
Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:

Rachunkowość finansowa
Finanse
Rynek Kapitałowy
Matematyka finansowa
Analiza i sprawozdawczość finansowa
Podstawy prawa
Prawo pracy
Prawo papierów wartościowych
Rachunkowość zarządcza i controlling
Zastosowanie informatyki w rachunkowości i zarządzaniu finansami
Zarządzanie finansami przedsiębiorstw
Obrót papierami wartościowymi
Instrumenty finansowe
Strategie inwestycyjne
Etyka

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 40%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

Uwaga promocja !!!
Cena za semestr wynosi 1520 zł

 

Dodatkowe informacje