25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r (RODO). Potrzebujemy Twojej zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych przechowywanych w plikach cookies. Poniżej znajdziesz szczegóły na ten temat.

Zgadzam się na przechowywanie na urządzeniu, z którego korzystam tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowej lub serwisów oraz innych parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych i w celach analitycznych przez , i podmioty powiązane.

W jakim celu będziemy przetwarzać twoje dane?

- pomiary statystyczne - chcemy wiedzieć ile osób odwiedza naszą stronę
- marketing
- do świadczenia usług drogą elektroniczną

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem danych osobowych jest Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa.

Komu możemy przekazywać dane?

Zgodnie z obowiązującym prawem mogą to być podmioty przetwarzające dane na nasze zlecenie np: firmy zajmujące się marketingiem, reklamą, podwykonawcy usług. Twoje dane mogą być też udostępnione organom prawa o ile otrzymamy stosowną podstawę prawną. 

Możesz w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych, masz prawo dostępu do nich, sprostowania, usunięcia itp.

ZGADZAM SIĘ                                 nie teraz

Więcej informacji znajdziesz TUTAJ.

 

 

 

Terapia zajęciowa

Studia skierowane są do absolwentów dowolnych kierunków studiów wyższych, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać pracę w charakterze terapeuty zajęciowego.

Celem studiów jest  nabycie lub poszerzenie wiedzy z zakresu form terapii zajęciowej.
Uczestnicy zdobędą umiejętności prowadzenia zajęć terapii zajęciowej w pracy z dziećmi, młodzieżą, osobami starszymi oraz osobami dorosłymi z niepełnosprawnością umysłową, dysfunkcjami narządu ruchu, chorobami neurologicznymi, chorobami przewlekłymi oraz osobami niedostosowanymi społecznie. Uczestnicy poznają metody pracy terapeuty zajęciowego oraz nabędą  umiejętności posługiwania się konkretnymi narzędziami i technikami stosowanymi w pracy terapeuty zajęciowego.


Korzyści:
Zajęcia prowadzone są w bardzo ciekawy i przystępny sposób przez praktyków, wysokiej klasy specjalistów, z wykorzystaniem nowoczesnych technik, metod i narzędzi dydaktycznych. Duża ilość zajęć praktycznych i praktyk zawodowych.


Sylwetka absolwenta:
|
Absolwent terapii zajęciowej uzyskuje kwalifikacje i kompetencje w zakresie profilaktyki zdrowia fizycznego i psychicznego, prognozowania skutecznej terapii zajęciowej
z wykorzystaniem pakietu aktywnych metod i technik pracy terapeutycznej. Ukończenie studiów umożliwia podjęcie pracy w następujących typach placówek: warsztatach terapii zajęciowej, placówkach pomocowych, domach pomocy społecznej, zakładach pomocy społecznej, organizacjach pozarządowych prowadzących zajęcia z terapii zajęciowej, świetlicach socjoterapeutycznych i w innych ośrodkach prowadzących terapię zajęciową.


Forma zaliczenia:
Studia kończą się egzaminem dyplomowym, po którym słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.


Program:
Obejmuje 370 godzin dydaktycznych realizowanych przez 3 semestry (w tym 120 godzin praktyki terapii zajęciowej). 


Program studiów obejmuje m.in. następujące zagadnienia:


Anatomia i fizjologia człowieka
Zarządzanie stresem
Pierwsza pomoc przedmedyczna
Terapia zajęciowa osób niepełnosprawnych
Terapia zajęciowa dzieci
Rehabilitacja zajęciowa w chorobach psychicznych
Rehabilitacja zajęciowa w schorzeniach narządów ruchu
Rehabilitacja zajęciowa w chorobach neurologicznych
Kinezypsychoprofilaktyka
Ergonomia pracy terapeuty
Techniki relaksacyjne
Komunikacja interpersonalna i trening umiejętności
Psychologia rozwojowa
Psychologia kliniczna
Pedagogika specjalna 
Arteterapia i muzykoterapia
Metody i formy pracy terapeuty zajęciowego
Podstawa prawna oraz bhp w terapii zajęciowej
Praktyka  - 120 godzin praktyka terapii zajęciowej.

 

Zajęcia odbywać się będą

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ -  50% czasu trwania zajęć

 ORAZ  w jeden weekend miesiąca (piątek - godziny popołudniowe, sobota, niedziela).

 

Opłata za semestr wynosi: 1400,00 zł 1200 zł

Dodatkowe informacje