Rekrutacja

Rekrutacja

Wyniki rekrutacji 2013/2014 - nabór uzupełniający

Wszystkie osoby znajdujące się na listach zakwalifikowanych oraz warunkowo zakwalifikowane do udziału w projekcie uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod nr 34 368 30 53 wew. 114 w celu ustalenia terminu podpisania umowy oraz zakresu niezbędnych uzupełnień (w przypadku osób zakwalifikowanych warunkowo).

Umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” będą podpisywane w okresie od 14.10.2013 do 19.10.2013 r.)

Przed podpisaniem ww. umowy kandydaci mają obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Organizacji Studiów Podyplomowych” oraz treścią Umowy.

Lista przyjętych

Lista przyjętych warunkowo

 

Wyniki rekrutacji 2013/2014

Wszystkie osoby znajdujące się na listach zakwalifikowanych oraz warunkowo zakwalifikowane do udziału w projekcie uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod nr 34 368 30 53 wew. 114 w celu ustalenia terminu podpisania umowy oraz zakresu niezbędnych uzupełnień (w przypadku osób zakwalifikowanych warunkowo).

Umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” będą podpisywane w okresie od 27.09.2013 do 12.10.2013 r.)

Przed podpisaniem ww. umowy kandydaci mają obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Organizacji Studiów Podyplomowych” oraz treścią Umowy.

Lista przyjętych

Lista przyjętych warunkowo

UWAGA!!

Kandydatury osób, które składały dokumenty w rekrutacji uzupełniającej
(tj. 1-14.09.2013 r.) będą rozpatrywane po 12 października br.


Informujemy, że posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się w dniach 23-24.09.2013 r. Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe zostaną podane do informacji najwcześniej w dniu 24 września br.

01.06.2013 - 31.08.2013
Nabór uzupełniający do 14.09.2013


Punkt Rekrutacyjny
ul. 1 Maja 40, tel. 34 368 30 53

Czynny w godzinach:

poniedziałek - piątek: 7:00 - 14:00
sobota: 8.00 - 13.00

Przed wypełnieniem dokumentów rekrutacyjnych należy
obowiązkowo zapoznać się z Regulaminem Rekrutacji

Warunkiem przyjęcia dokumentów jest dostarczenie wszystkich załączników zaznaczonych w części F Kwestionariusza osobowego.

Formularze rekrutacyjne przyjmujemy wypełnione
wyłącznie w formie elektronicznej!

Pliki do pobrania: 

Regulamin rekrutacji
Załącznik do regulaminu - nr 1 - Kwestionariusz osobowy (doc, cz-b)
Załącznik do regulaminu - nr 1 - Kwestionariusz osobowy (doc, kolor)
Załącznik do regulaminu - nr 2 - Zaœwiadczenie o zatrudnieniu (doc, cz-b)
Załącznik do regulaminu - nr 2 - Zaœwiadczenie o zatrudnieniu (pdf, cz-b)
Załącznik do regulaminu - nr 2- Zaœwiadczenie o zatrudnieniu (doc, kolor)
Załącznik do regulaminu - nr 2 - Zaœwiadczenie o zatrudnieniu (pdf, kolor)
Załącznik do regulaminu - nr 3 - Wakat (doc, cz-b)
Załącznik do regulaminu - nr 3 - Wakat (pdf, cz-b)
Załącznik do regulaminu - nr 3 - Wakat (doc, kolor)
Załącznik do regulaminu - nr 3 - Wakat (pdf, kolor)
Załącznik do regulaminu - nr 4 - Wykaz punktów kwalifikacyjnych (pdf, kolor)
Decyzja nr 10/2006 Przewodniczącego Państwowej Komisji Akredytacyjnej
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
Status na rynku pracy - wyjaśnienie pojęć

 

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja