Biblioteki polskie

Biblioteka Uniwersytetu Medycznego

   

Biblioteka Politechniki Białostockiej

   

Biblioteka Uniwersytetu Białostockiego

   

Biblioteka Główna Akademii Techniczno-Humanistycznej

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

   

Biblioteka Główna Akademii im. Jana Długosza

   

Biblioteka Akademii Polonijnej

   

Biblioteka Wyższej Szkoły Lingwistycznej

   

Główna Biblioteka Lekarska Oddział w Częstochowie

   

Biblioteka Publiczna im. Władysława Biegańskiego

   

Biblioteka Główna Politechniki Gdańskiej

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Gdańskiego

   

Biblioteka Główna Akademii Morskiej

   

Biblioteka Główna Politechniki Śląskiej

   

Biblioteka Instytutu Chemii Nieorganicznej

   

Biblioteka Techniczna Instytutu Spawalnictwa

   

Ośrodek Informacji Hutniczej Instytutu Metalurgii Żelaza

   

Biblioteka Uniwersytetu Śląskiego

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego

   

Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego

   

Wspólny serwis Śląskiego Uniwersytetu Medycznego i Biblioteki

   

Biblioteka Śląska

   

Biblioteka Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego Jana Kochanowskiego

   

Biblioteka Główna Politechniki Świętokrzyskiej

   

Biblioteka Politechniki Koszalińskiej

   

Biblioteka Akademii Górniczo-Hutniczej

   

Krakowski Zespół Biblioteczny

   

Biblioteka Politechniki Krakowskiej

   

Biblioteka Jagiellońska

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego

   

Biblioteki uniwersyteckie Lublina

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

   

Biblioteka Politechniki Lubelskiej

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego

   

Biblioteka Główna Politechniki Opolskiej

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Opolskiego

   

Biblioteka Główna Politechniki Poznańskiej

   

Biblioteka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego

   

Biblioteka Politechniki Radomskiej

   

Biblioteka Główna Politechniki Rzeszowskiej

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Rzeszowskiego

   

Biblioteka Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

   

Biblioteka Narodowa

   

Biblioteka Publiczna Miasta Stołecznego Warszawy - Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego

   

Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej

   

Biblioteka Sejmowa

   

Biblioteka Uniwersytetu Warszawskiego

   

Biblioteka Główna Politechniki Warszawskiej

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Przyrodniczego

   

Biblioteka Politechniki Wrocławskiej

   

Biblioteka Główna Uniwersytetu Wrocławskiego

   

Ossolineum

   

Biblioteka Instytutu Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych PAN im. Włodzimierza Trzebiatowskiego

   

Biblioteka Uniwersytetu Zielonogórskiego

   

Biblioteka Główna Politechniki Łódzkiej

   

Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego

   

Dodatkowe informacje