Nauczanie na odległość preferencyjną metodą w dążeniu do perfekcyjnego wykorzystania technik informatycznych przez nauczycieli

Nauczanie na odległość preferencyjną metodą w dążeniu do perfekcyjnego wykorzystania technik informatycznych przez nauczycieli: 26 wykładów, 64 ćwiczenia, 30 warsztatów.

 

Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w wirtualnej grupie nauczania na odległość. mgr K. Adrianowicz 

06.12.2013r. godz. 15.00-19.45 
Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w wirtualnej grupie nauczania na odległość. mgr K. Adrianowicz 

10.12.2013r.  godz. 15.00-19.45

Tworzenie zasobów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych. mgr Andrzej Bossowski 

12.12.2013r.  godz. 15.00-19.45

Tworzenie zasobów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych. mgr Andrzej Bossowski 

13.12.2013r.  godz. 15.00-19.45

 Tworzenie zasobów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych. mgr Andrzej Bossowski 

17.12.2013r.  godz. 15.00-19.45

Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w sieci lokalnej i globalnej. mgr Andrzej Bossowski 
4 godz. wykłady

Tworzenie zasobów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych. mgr Andrzej Bossowski 

2 godz. warsztat

19.12.2013r.  godz. 15.00-19.45

Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w sieci lokalnej i globalnej. mgr Andrzej Bossowski  6godz. ćwiczeń

20.12.2013r.  godz. 15.00-19.45

Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w sieci lokalnej i globalnej. mgr Andrzej Bossowski  4 godz. ćwiczeń

Zastosowanie i wykorzystanie interaktywnych narzędzi nauczyciela: mgr Andrzej Bossowski 2 godz. ćwiczeń

30.12.2013r.  
Zastosowanie i wykorzystanie interaktywnych narzędzi nauczyciela: mgr Andrzej Bossowski 6 godz. ćwiczeń

07.01.2014r.
Instalacja i administracja systemu CLMS MOODLE dr inż. A.Wrzalik sala 2.8

09.01.2014r.
Instalacja i administracja systemu CLMS MOODLE dr inż. A.Wrzalik 3.0

14.01.2014r.
Instalacja i administracja systemu CLMS MOODLE dr inż. A.Wrzalik 2.8

14.01.2014r.
Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE dr inż. A.Wrzalik 2.8

15.01.2014r.
Organizacja i modyfikacja kursów zdalnych dr inż. M. Pudło 2.8

20.01.2014r.
Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE dr inż. A. Wrzalik  


21.01.2014r.
Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE dr inż. A. Wrzalik 

Równość szans w e-szkołach dr M. Pluskota 

24.01.2014r.
Tworzenie składowych systemów MOODLE (ćwiczenia) - dr inż. A. Wrzalik sala 2.8

31.01.2014r.
15.00-18.15  Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w wirtualnej grupie nauczania na odległość (ćwiczenia) - mgr K. Adrianowicz sala 0.3
18.15-19.00   Tworzenie składowych systemów MOODLE(ćwiczenia) - dr inż. A. Wrzalik sala 0.3

03.02.2014r.
15.00-18.15  Organizacyjne aspekty nauczania na odległość (ćwiczenia) - dr inż. A. Wrzalik sala 0.3
18.15-19.00 Tworzenie składowych systemów MOODLE (ćwiczenia) - dr inż. A. Wrzalik sala 0.3

04.02.2014r. 
15.00-18.45  Organizacja i modyfikacja kursów zdalnych (ćwiczenia) - dr inż. M. Pudło sala 0.3
18.15-19.45    Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w wirtualnej grupie nauczania na odległość (wykład) _ mgr K. Adrianowicz sala  0.3

 06.02.2014r.
15.00-16.30  Tworzenie składowych systemów MOODLE (ćwiczenia) - dr inz. A. Wrzalik Szkoła Podstawowa w Ludwinowie sala nr 16

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja