Multimedialne narzędzia oraz technologie informatyczne wykorzystywane w procesie edukacji uczniów

Multimedialne narzędzia oraz technologie informatyczne wykorzystywane w procesie edukacji uczniów: 17 wykładów, 101 warsztatów, 2 ćwiczenia.

Terminy realizacji kursu:


1. 19.11.2013 r.
Możliwości wykorzystania środków i narzędzi technologii informatycznej w pracy nauczyciela. mgr J.A. Bossowski sala nr. 2.8   
2. 22.11.2013 r.
Możliwości wykorzystania środków i narzędzi technologii informatycznej w pracy nauczyciela. mgr J.A. Bossowski sala nr. 2.8
3. 26.11.2013 r.
Możliwości wykorzystania środków i narzędzi technologii informatycznej w pracy nauczyciela. mgr J.A. Bossowski sala nr. 2.8
4. 29.11.2013 r.
Tworzenie i edycja multimedialnych treści. Dr Mariusz Pudło  sala nr. 2.8
5. 03.12.2013 r.
Sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów edukacyjnych. mgr J.A. Bossowski sala nr. 0.3
6. 06.12.2013 r.
Sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów edukacyjnych. mgr J.A. Bossowski 

7. 10.12.2013 r. Tworzenie i zarządzanie sieciowymi bazami danych dr inż. Artur Wrzalik, sala 0.3
8. 13.12.2013 r. Tworzenie i zarządzanie sieciowymi bazami danych dr inż. Artur Wrzalik, sala 0.3
9. 17.12.2013 r. Tworzenie portali edukacyjnych dr inż. Artur Wrzalik sala 0.3
10. 20.12.2013 r.  Tworzenie i zarządzanie sieciowymi bazami danych dr inż. Artur Wrzalik sala 0.3

                   16.10-16.55
                   17.00-17.45

10. 20.12.2013 r.  Tworzenie i edycja multimedialnych treści dr inż. Mariusz Pudło   sala 0.3                            
                   18.00- 18.45
                   18.45-19.25
                   19.25-20.10

03.01.2014 r.
Tworzenie portali edukacyjnych dr inż. Artur Wrzalik sala 0.3

12. 07.01.2014 r.
Sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów edukacyjnych mgr J.A.Bossowski sala 0.3
13. 10.01.2014 r.
Analiza i prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym - mgr J.A.Bossowski s. 0.3
14. 14.01.2014 r.
Analiza i prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym - mgr J.A.Bossowski s. 0.3
15. 17.01.2014 r.
Równość szans w e-szkołach - dr M. Pluskota s. 0.3 16.10 - 17.55
Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS - dr M. Pudło s. 0.3 18:00 - 20:25
16. 21.01.2014 r.
Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS - dr A. Wrzalik s. 0.3 

17. 24.01.2014 r.
Metodyka nauczania interaktywnego: dr S.Cichoń s. 0.3
18. 04.02.2014 r.
Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS - dr inż. A. Wrzalik s. 2.8

19. 07.02.2014 r.
Tworzenie i edycja multimedialnych treści - mgr J.A. Bossowski sala 0.3

20. 11.02.2014 r.
Metodyka nauczania interaktywnego: dr S.Cichoń s.03
21. 14.02.2014 r.
Metodyka nauczania interaktywnego: dr S.Cichoń s.0.3
22. 18.02.2014 r.
Metodyka nauczania interaktywnego - dr S. Cichon sala 0.3

23. 21.02.2014 r.
Tworzenie i edycja multimedialnych treści - mgr J.A Bossowski sala 0.3
24. 25.02.2014 r.
16.10 - 17.45  Tworzenie i edycja multimedialnych treści- mgr J.A Bossowski sala 0.3
18.00 - 19.25  Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS - dr inż. A. Wrzalik sala 0.3
19.15 - 20.10   Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS - dr inż. M. Pudło sala 0.3

 

 

 

 

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja