Opis projektu

Projekt pt.: "Nauczyciel przedmiotów zawodowych" obejmuje realizację 3-semestralnych studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego.

Skierowany jest do osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych: technicznych, ekonomicznych lub medycznych, posiadających status osoby zatrudnionej bądź absolwenta (do 12 miesięcy od daty obrony wskazanej na dyplomie).

Udział w studiach podyplomowych jest całkowicie bezpłatny.

Projekt realizowany jest pod nadzorem Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poddziałanie 3.3.2 Efektywny system kształcenia i doskonalenia nauczycieli.

www.efs.gov.pl 

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja