Aktualności

 

PP X11- Plan zajęć
24.02.2012
Plan zajęć na zjazd 25-26.02.2012 r. został zaktualizowany o sale dydaktyczne. Zaktualizowany plan jest dostępny na stronie internetowej projektu NPZ 

Zajęcia on-line

23.02.2012
W zakładce Realizacja Studiów (PP X11 11/12) zostały opublikowane plany zajęć on -line z przedmiotów:
"Emisja Głosu" (PP X11) -zajęcia poprowadzi Pani Mgr Anna Dziwińska;
"Dydaktyka szczegółowa przedmiotów technicznych" dla grup CT1 i CT2 - zajęcia poprowadzi dr inż. Seweryn Cichoń

PP X11- Plan zajęć
20.02.2012
W zakładce Realizacja Studiów (PP X11 - 11/12) dostępny jest plan zajęć na zjazd 25-26.02.2012 r. 

PP X11- Podział na grupy TEM
17.02.2012
W zakładce Realizacja Studiów (11/12) został udostępniony podział na grupy ćwiczeniowe TEM , obowiązujący od semestru letniego 2011/12. 

PP X11 Egzamin z Dydaktyki ogólnej-zmiana terminu.
08.02.2012
Pierwszy termin egzaminu z Dydaktyki ogólnej zaplanowany w dniach 10, 11, 12.02.2012 został przełożony, na (sobotę) 18 lutego 2012 godz. 12.00, w budynku WSZ przy ul. 1-go Maja 40 w sali 3.14 dotyczy całego naboru PP X11.
Egzamin przeprowadzi Kierownik Katedry Pedagogiki prof. zw. dr hab. M. J. Żmichrowska. 

PP X10 i PP X11 - Termin składania indeksów oraz prac dyplomowych w Dziekancie
01.02.2012
Informujemy, iż do dnia 19.02.2012 r. w Dziekanacie należy składać:

- indeks z dokonanymi wszystkimi wpisami,

- kartę egzaminacyjną,

- dla naboru PP X10 – Dziennik praktyk (o ile nie został wcześniej złożony).

Indeksy nie posiadające wpisów wszystkich zaliczeń/egzaminów (z wyjątkiem zaliczenia praktyk) nie będą przyjmowane!!!

Osoby, które nie zaliczyły któregoś z przedmiotów/ nie zdały któregoś z egzaminów lub w przypadku naboru PP X10 nie ukończyły praktyk pedagogicznych powinny w powyższym terminie złożyć podanie skierowane do Dziekana Wydziału o przedłużenie sesji egzaminacyjnej.

PP X10

Termin składania egzaminu końcowego został wyznaczony
na okres 16.04.2012 - 08.06.2012 r.
Szczegółowe terminy u poszczególnych promotorów podane zostaną po zaliczeniu semestru zimowego 2011/12.
W związku z powyższym praca (wraz z wymaganymi załącznikami) składana jest do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej, przynajmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony.

PP X10 - Egzamin z "Psychologii rozwojowej i osobowości"

30.01.2012
Egzamin z przedmiotu "Psychologia rozwojowa i osobowości" dla słuchaczy z naboru PP X10 odbędzie się w dniu 11.02.2012 (tj. sobota) o godzinie 16.00 w auli w budynku WSZ przy ul. 1 Maja 40 w Częstochowie.

PP X11 - Egzamin z "Wprowadzenia do pedagogiki"
27.01.2012
Egzamin z przedmiotu "Wprowadzenie do pedagogiki" dla naboru PP X11 u Pani Doktor M. Pluskoty odbędzie się w dniu 29.01.2012r. w godzinach:
gr. C1 o godz. 13.30;
gr. C5 o godz. 14.30;
gr. C2, C3, C4 o godz. 17.10.
Egzamin odbędzie się w sali nr 2.8 w budynku WSZ
przy ul. 1 Maja 40 w Częstochowie.

PP X10 i PP X11 - aktualizacja planu zajęć
26.01.2012
Plan zajęć dla naboru PP X10 i PP X11 został zaktualizowany o sale dydaktyczne.
Zaktualizowany plan został udostępniony na stronie internetowej projektu NPZ.

Struktura roku akademickiego 2011/2012 - semestr letni
25.01.2012
W zakładce Realizacja Studiów - PP X11 została zamieszczona struktura roku akademickiego 2011/12 obowiązująca w semestrze letnim.

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja