Aktualności

 

PP X11 _Wykaz promotorów
24.10.2012
Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego
Projekt „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”
Rok akademicki 2012/2013
Lista promotorów

1. Prof. Krystyna Borecka
2. Dr inż. Seweryn Cichoń
3. Dr Sylwia Domagalska
4. Dr Joanna Gajda
5. Dr Janusz Kołodziejski
6. Dr Urszula Nowacka
7. Dr Magdalena Pluskota
8. Dr Danuta Ulewicz – Adamczyk
9. Dr Jerzy Zdański

Zapisy do poszczególnych promotorów w Dziekanacie, pod numerm tel.: /34/368-30-53 

PP X11

18.10.2012
Plan zajęć dla naboru PP X11 został zaktualizowany o sale dydaktyczne.
Plan zajęć dostępny jest na stronie internetowej projektu NPZ. 

PP X12 - Zajęcia on-line
18.10.2012
W zakładce Realizacja Studiów (PP X12 12/13) został opublikowany plan zajęć on -line
z przedmiotu:
"NTO E" dla grup CE1 i CE2 - zajęcia poprowadzi dr inż. Seweryn Cichoń 

Plan zajęć - PP X12 - aktualizacja
16.10.2012
W zakładce Realizacja Studiów (PP X12 - 12/13) opublikowany został plan zajęć na najbliższy zjazd (tj. 20-21.10.2012 r.) w semestrze zimowym w roku akademickim 2012/13.
Z uwagi na to, iż plan zajęć może ulec zmianie, prosimy o sprawdzanie go na stronie internetowej projektu w każdy piątek poprzedzający planowany zjazd.
Plan zajęć rozpisany na cały semestr zimowy 2012/13 będzie dostępny na początku przyszłego miesiąca na stronie internetowej projektu w zakładce "nabór PP X12".

Zapisy do promotorów – PP X11

12.10.2012
Zapisy do promotorów, w związku z obroną prac podyplomowych, rozpoczną się po 20-tym października 2012 r. Listy promotorów będą dostępne w Dziekanacie, zapisy mogą odbywać się również telefonicznie. 

PP X11 - Zajęcia on-line
10.10.2012
W zakładce Realizacja Studiów (PP X11 11/12) zostały opublikowane plany zajęć on -line z przedmiotu:
"Dydaktyka szczegółowa przedmiotów technicznych" dla grup CT1 i CT2 - zajęcia poprowadzi dr inż. Seweryn Cichoń
Autor: Biuro Projektu NPZ

PP X11-Plan zajęć 

03.10.2012
Plan zajęć na najbliższy zjazd (06-07.10.2012r.) jest dostępny na stronie internetowej projektu NPZ. 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”
25.09.2012
Poniżej publikujemy wyniki postępowania rekrutacyjnego na studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego nabór PP X12:
Lista osób zakwalifikowanych do udziału w projekcie
Lista osób warunkowo zakwalifikowanych do udziału w projekcie

Wszystkie osoby znajdujące się na listach zakwalifikowanych oraz warunkowo zakwalifikowanych do udziału w projekcie uprzejmie prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 034 364 34 91 w celu ustalenia terminu podpisania umowy oraz zakresu niezbędnych uzupełnień (w przypadku osób zakwalifikowanych warunkowo).
Umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” będą podpisywane w okresie od 01.10.2012 do 12.10.2012 r.) w Biurze Projektu NPZ w budynku uczelni WSZ przy ulicy Rząsawskiej 40.
Wzór umowy

Przed podpisaniem ww. umowy kandydaci mają obowiązek zapoznać się
z „Regulaminem Organizacji Studiów Podyplomowych” oraz treścią Umowy.

Nie podpisanie umowy w podanym terminie równoznaczne jest z rezygnacją z udziału w projekcie i nie wpisaniem danej osoby na listę słuchaczy studiów podyplomowych.

Terminarz zjazdów zostanie opublikowany na stronie internetowej projektu w zakładce Realizacja studiów PP X12 – 12/13.

PP X11 - Zaliczenie semestru letniego 2011/12
11.08.2012
W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem semestru zimowego w roku akademickim 2012/13 informujemy, iż słuchacze studiów podyplomowych NPZ
są zobowiązani dostarczyć do DZIEKANATU w terminie nie przekraczającym dnia 17.09.2012 r. :

- indeks i kartę egzaminacyjną z kompletem wpisów 

CE1 - konsultacje on-line z Panią Dr M. Pluskotą
06.06.2012
W dniu 12.06.2012r. w godzinach 18.00-19.55 dla grupy CE1 przewidziane
są konsultacje z Panią Doktor M. Pluskotą w ramach przedmiotu "Pedagogika społeczna" 

 

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja