Aktualności

 

Wykaz zagadnień do egzaminu

24.01.2013
Informujemy, że na platformie e-learningowej został opublikowany wykaz zagadnień do egzaminu z przedmiotu "Wprowadzenie do pedagogiki"-wykład dr D. Ulewicz-Adamczyk (materiały).

PP X12 - Termin składania indeksów i kart egzaminacyjnych w Dziekanacie
14.01.2013
Informujemy, iż do dnia 11.02.2013 r. w Dziekanacie należy składać:

- indeks z dokonanymi wszystkimi wpisami,

- kartę egzaminacyjną,
Indeksy nie posiadające wpisów wszystkich zaliczeń/egzaminów nie będą przyjmowane !

Osoby, które nie zaliczyły któregoś z przedmiotów/ nie zdały któregoś z egzaminów, powinny w powyższym terminie złożyć podanie skierowane do Dziekana Wydziału o przedłużenie sesji egzaminacyjnej.

PP X12 - Egzamin z "Wybranych zagadnień z pomocy psychopedagogicznej"

14.01.2013
Egzamin z przedmiotu "Wybrane zagadnienia z pomocy psychopedagogicznej" u Pana Doktora M. Kuźnika odbędzie się w dniu 02.02.2013 (tj. sobota) o godzinie 8.30 w sali 1.1 w budynku WSZ przy ul. 1 Maja 40 w Częstochowie.

PP X11 - CT1;CT2 - Egzamin z "Dydaktyki szczegółowej przedmiotów technicznych"
14.01.2013
Egzamin z przedmiotu "Dydaktyka szczegółowa przedmiotów technicznych"
u Pana Doktora J. Zdańskiego odbędzie się w dniu 04.02.2013 r.(tj. poniedziałek) o godzinie 15.00 w sali nr 1.7 w budynku WSZ przy ul. 1 Maja 40 w Częstochowie.

PP X11 - seminarium z dr S. Domagalską
18.12.2012
12 stycznia 2013 r. (niedziela) w godzinach 10.00 – 12.00 odbędzie się seminarium dla słuchaczy piszących pracę podyplomową u dr Sylwii Domagalskiej.

Ogłoszenie

18.12.2012
Uprzejmie informujemy że Biuro Projektu NPZ oraz Dziekanat obsługujący słuchaczy projektu w dniach 19.12.2012 - 02.01.2013 jest nieczynny.

Informacja

18.12.2012
Uprzejmie informujemy, że Biuro Projektu NPZ Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie znajdują się w budynku Uczelni przy ul.1 Maja 40 w pokoju nr 3.10

PP X12 - zajęcia on-line
13.12.2012
Plan zajęć on-line został zaktualizowany o zajęcia z "Wprowadzenia do pedagogiki" z Panią Dr D. Ulewicz- Adamczyk.

PP X12 - plan zajęć
11.12.2012
Plan zajęć na najbliższy zjazd (15-16.12.2012r.)został udostępniony oraz zaktualizowany o sale dydaktyczne na stronie internetowej projektu NPZ.

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja