Aktualności

 

PP X12 - Plan zajęć

07.03.2013
Plan zajęć na najbliższy zjazd 9-10.03.2013r. został zaktualizowany o sale dydaktyczne.

PP X12 - dotyczy grup CT1 i CE1
27.02.2013
Informujemy, iż w dniu 3.03.2013 r. zajęcia z grupą CT1 zostały skrócone o zajęcia z przedmiotu "Emisja głosu".
Grupa CE1 ma skrócone zajęcia o ćwiczenia z przedmiotu "Pedagogika społeczna". Obydwie grupy mają zajęcia w tym dniu do godziny 18.45

PP X12 - Zajęcia on-line z Emisji głosu
27.02.2013
Informujemy, iż w zakładce Realizacja Studiów PP X12 (12/13) został zaktualizowany plan zajęć on-line o zajęcia z przedmiotu "Emisja głosu". Zajęcia poprowadzi Pani Mgr Anna Dziwińska. 

PP X12 - Plan zajęć

22.02.2013
Plan zajęć dla naboru PP X12 na najbliższy zaplanowany zjazd , tj. 2-3.03.2013r. został udostępniony na stronie internetowej projektu NPZ. 

PP X11 - Egzamin z Psychologii rozwojowej i osobowości
21.02.2013
Egzamin z przedmiotu "Psychologia rozwojowa i osobowości" u Pana Doktora M. Kuźnika odbędzie się w dniu 02.03.2013 (tj. sobota) o godzinie 17.00 w sali 2.9 

PP X11 - CE1:CE2 - Egzamin z Dydaktyki szczegółowej przedmiotów ekonomicznych

21.02.2013
Egzamin z przedmiotu "Dydaktyka szczegółowa przedmiotów ekonomicznych" u Pani Doktor U. Nowackiej odbędzie się w dniu 02.03.2013 (tj. sobota) o godzinie 15.30 w sali 1.1 w budynku WSZ przy ul. 1 Maja 40 w Częstochowie.

PP X11 - Termin składania indeksów oraz prac podyplomowych w Dziekanacie
19.02.2013
Informujemy, iż do dnia 18.03.2013 r. w Dziekanacie należy składać:

- indeks z dokonanymi wszystkimi wpisami,

- kartę egzaminacyjną,

- Dziennik praktyk (o ile nie został wcześniej złożony).

Indeksy nie posiadające wpisów wszystkich zaliczeń/egzaminów (z wyjątkiem zaliczenia praktyk) nie będą przyjmowane!!!
Osoby, które nie zaliczyły któregoś z przedmiotów/ nie zdały któregoś z egzaminów lub nie ukończyły praktyk pedagogicznych powinny w powyższym terminie złożyć podanie skierowane do Dziekana Wydziału Zarządzania o przedłużenie sesji egzaminacyjnej.

Termin składania egzaminu końcowego został wyznaczony na okres 15.04.2013 - 14.06.2013 r.
Szczegółowe terminy u poszczególnych promotorów podane zostaną po zaliczeniu semestru zimowego 2012/13.
W związku z powyższym praca (wraz z wymaganymi załącznikami)winna zostać złożona do Dziekanatu w dwóch egzemplarzach drukowanych oraz w wersji elektronicznej, przynajmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem obrony. 

PP X12- Struktura roku akademickiego 2012/2013 - semestr letni

19.02.2013
W zakładce Realizacja Studiów - PP X12 została zamieszczona struktura roku akademickiego 2012/13 obowiązująca w semestrze letnim. 

PPX 11 - Konsultacje z Panią Doktor E. Soboniak z przedmiotu NTO
07.02.2013
Informujemy, iż w dniu 02.03.2013 (tj. sobota) w godzinach 15.00-16.00 odbędą się konsultacje z NTO, podczas których Pani Doktor inż. Edyta Soboniak dokona między innymi wpisów do indeksów. Konsultacje odbędą się w sali 2.8

PP X11- aktualizacja planu zajęć
31.01.2013
Plan zajęć na najbliższy zjazd (tj. 2-3.02.2013 r.) został zaktualizowany o sale dydaktyczne.

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja