Aktualności

 Spot informacyjny TV Orion na temat konferencji.


 

 Dnia 23 kwietnia 2015 roku odbyła się konferencja kończąca projekt pt. "Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych" który współfinansowany był ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Serdecznie dziękujemy za udział w konferencji absolwentom, wykładowcom oraz wszystkim pozostałym gościom.

Fotorelacja
 


 

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
dr inż. Andrzej Dziewiątkowski
oraz
zespół pracowników projektu
„Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych”
mają zaszczyt zaprosić

 na UROCZYSTĄ KONFERENCJĘ 

zamykającą realizację projektu
pt. „Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych”

 

PROGRAM UROCZYSTOŚCI

 

23.04.2015 r. (czwartek) godz. 12.00
1. Otwarcie konferencji
2. Przemówienie Rektora WSZ w Częstochowie
3. Przemówienie Kierownika Projektu
4. Prezentacja dotycząca realizacji projektu pt. „Nauczyciel przedmiotów zawodowych”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
5. Wystąpienie przedstawiciela słuchaczy
6. Wystąpienia gości
7. Poczęstunek

 

Prosimy o potwierdzenie udziału w uroczystości do dnia 20.04.2015 r.:
tel. 34 368 30 53, e-mail: biuroprojektu.npz@wsz.edu.pl

 

 

 


 

 

19.03.2015

Uprzejmie informujemy, że obrony prac dyplomowych PPX13  u dr M. Pluskoty odbędą się 26 marca 2015 r. (tj. czwartek)  o godz. 09.00

19.03.2015

Uprzejmie informujemy, że obrona prac dyplomowych PPX13  u dr S. Domagalskiej z 24 marca 2015 r. (tj. wtorek) została przeniesiona na 26 marca (tj. czwartek), godz. 10:15  

Ogłoszenie

13.03.2015

Uprzejmie informujemy, że obrony prac dyplomowych PPX13  u dr J. Kołodziejskiego odbędą się 27 marca 2015 r. (tj. piątek)  o godz. 14.00

12.03.2015

Uprzejmie informujemy, że obrony prac dyplomowych PPX13  u dr S. Domagalskiej odbędą się 24 marca 2015 r. (tj. wtorek)  

Ogłoszenie

27.02.2015

Terminy obrony prac dyplomowych PPX13:
dr A. Dziwińska - 13.03.2015 r. godz. 15.00 | 27.03.2015 r. godz. 14.30
dr inż. S. Cichoń - 17.03.2015 r. godz. 12.00
dr J. Gajda - 17.03.2015 r. godz. 9.00
dr D. Ulewicz - Adamczyk - 24.03.2015 r. godz. 08.30 (zmiana godziny)

Ogłoszenie

18.02.2015

Uprzejmie informujemy, że kolejny, ostatni termin obrony prac dyplomowych PPX13  u dr inż. S. Cichonia wyznaczony został na 17 marca 2015 r. (tj. wtorek) o godz. 12:00.

Ogłoszenie

11.02.2015

Uprzejmie informujemy, że obrony prac dyplomowych PPX13  u dr . Dziwińskiej odbędą się 13 marca 2015 r. (tj. piątek) o godz. 15:00. 

Ogłoszenie

05.02.2015

Pierwsze terminy obrony prac dyplomowych PPX13:

19.02.2015 r. (tj. czwartek):
dr S. Domagalska godz. 9.30
dr J. Zdański godz. 10.00
dr U. Nowacka godz. 11.30
dr S. Cichoń godz. 12.00

24.02.2015 r. ( tj. wtorek):

dr J. Kołodziejski godz. 8.30
dr D. Ulewicz-Adamczyk godz. 8.45

Ogłoszenie

12.01.2015

Szanowni Państwo,
Uprzejmie prosimy o jak najszybsze składanie w dziekanacie lub na portierni indeksów z wpisanymi wszystkimi zaliczeniami – z wyjątkiem wpisów od mgr P. Kudlika oraz dr J. Kaźmierczak (grupa medyczna i rolniczo-leśna).
Jedna z Uczestniczek Projektu zadeklarowała, że zabierze Państwa indeksy i karty zaliczeniowe po zajęciach w dniu 18 stycznia br. i zbierze wpisy od dr J. Kaźmierczak.
Ze względu na utrudniony kontakt z mgr P. Kudlikiem dokona on wpisów we wszystkich indeksach złożonych w dziekanacie.

 

Ogłoszenie

05.12.2014

Uprzejmie informujemy, iż w związku ze zbliżającym się zakończeniem semestru zimowego 2014/2015 w Dziekanacie należy złożyć w terminie nieprzekraczającym dnia 31.01.2015 r.(tj. sobota):

- indeks oraz kartę egzaminacyjną z dokonanymi wszystkimi wpisami,

- dzienniczek wraz dokumentacją dotyczącą zrealizowanych praktyk pedagogicznych.

Indeksy oraz karty egz. nieposiadające wpisów wszystkich zaliczeń/egzaminów (z wyjątkiem zaliczenia praktyk) nie będą przyjmowane.

Osoby, które nie zaliczyły któregoś z przedmiotów/ nie zdały któregoś z egzaminów, powinny w powyższym terminie złożyć podanie skierowane do Dziekana Wydziału o przedłużenie sesji egzaminacyjnej.     

Ogłoszenie

05.11.2014
Informujemy, że w że odpowiedzi na Państwa prośby w zakładce Realizacja studiów - PP X13 zamieszczono Plan zajęć na wszystkie zjazdy w semestrze zimowym 2014/2015.
Plan ten jest wersją wstępną i może ulegać modyfikacjom z powodów od nas niezależnych (jak np. nieplanowana nieobecność lub choroba wykładowcy, , itp.).

Ogłoszenie

03.11.2014

Uprzejmie informujemy że, w dniu 8.11.2014 zajęcia mgr P. Kudlika z grupą LE5 zostają odwołane.
Za zmianę planu bardzo Państwa przepraszamy. 

10.10.2014

W związku z nagłą, niespodziewaną sytuacją zajęcia w dniu 11.10.2014 r (sobota) z Dydaktyki ogólnej z dr Anną Dziwińską zaplanowane w godzinach 11.40-19.35 zostają odwołane.
Za zmianę planu bardzo Państwa przepraszamy. 

Ogłoszenie

03.10.2014

Informujemy, że w zakładce Realizacja studiów - PP X13 zamieszczono Plan zajęć na semestr zimowy 2014/2015.

19.09.2014

Informujemy, że dnia 27-28.09.2014 r.  dziekanat Projektu Nauczyciel Przedmiotów Zawodowych będzie nieczynny. 

PPX13 - ogłoszenie

19.09.2014

Informujemy, że w zakładce Realizacja studiów - PP X13 zamieszczono Plan zajęć na semestr zimowy 2014/2015.

PPX12 - ogłoszenie
26.06.2014

Uprzejmie informujemy że, obrona u dr Sylwii Domagalskiej odbędzie się w dniu 14 lipca 2014 r., prace dyplomowe proszę składać do 4 lipca w Dziekanacie.

PPX12 - ogłoszenie

17.06.2014

Uprzejmie informujemy że, obrona u dr S. Cichonia odbędzie się w dniu 30 czerwca 2014 r. o godzinie 9.30 w sali nr 2.8

PPX13 - ogłoszenie

04.06.2014

Informujemy, że w zakładce Realizacja studiów - PP X13 zamieszczono Wykaz promotorów oraz Zakresy tematyczne prac końcowych (podyplomowych).

Zapisy do poszczególnych promotorów do dnia 30.06.2014 r. w Dziekanacie, pod numerem tel.: 34 368-30-53


 

Terminy obrony prac podyplomowych PP X12

1. Dr S. Cichoń – 28.04.2014 r. (poniedziałek), godz. 9.30

2. Dr S. Domagalska – 28.04.2014 r. (poniedziałek), godz. 11.00

3. Dr A. Dziwińska – 16.05.2014 r. (piątek), godz. 11.00

4. Dr M. Pluskota – 25.04.2014 r. (piątek), godz. 9.30

5. Dr D. Ulewicz-Adamczyk:

- 13.04.2014 r. (niedziela), godz. 10.30 

- 11.04.2014 r. (niedziela)

PP X13 - plan zajęć on-line (sem. letni 2013/14) 

18.02.2014

Informujemy,iż pojawił się plan zajęć on-line (sem. letni 2013/14)" .  Podział jest dostępny w zakładce "Realizacja studiów"

PP X13 - Podział na grupy ćwiczeniowe TEM (sem. letni 2013/14)

17.02.2014

Informujemy,iż zaktualizowano plik "Podział na grupy ćwiczeniowe TEM (sem. letni 2013/14)" .  Podział jest dostępny w zakładce "Realizacja studiów"

PP X13 - plan zajęć letni 2013/2014

 Informujemy, iż w zakładce Realizacja Studiów PP X13 (13/14) został udostępniony plan zajęć - semestr letni 2013/2014

PP X13 - struktura roku akademickiego 2013/2014

Informujemy, iż w zakładce Realizacja Studiów PP X13 (13/14) została udostępniona struktura roku akademickiego obowiązująca w semestrze letnim.

PPX12 - ogłoszenie

20.12.2013

Spotkanie konsultacyjne dla słuchaczy piszących pracę podyplomową u dr Sylwii Domagalskiej odbędzie się dnia 12.01.2014 r. (niedziela) o godz. 14.00.

PPX12 - ogłoszenie

13.11.2013

Uprzejmie informujemy że w zakładce Realizacja studiów - PP X12 pojawił się wykaz promotorów oraz zakres tematyczny pracy dyplomowej.

PP X12, PPX13 - Plan zajęć

24.10.2013

Plan zajęć na najbliższy zjazd,tj. 26-27.10.2013 r. został zaktualizowany o sale dydaktyczne

PP X12 - plan zajęć

16.10.2013

PP X12 - Informujemy, iż zjazd zaplanowany w terminie 19-20.10.2013 r. został odwołany. 

Wyniki rekrutacji 2013/2014 - nabór uzupełniający

11.10.2013 

Wszystkie osoby znajdujące się na listach zakwalifikowanych oraz warunkowo zakwalifikowane do udziału w projekcie uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod nr 34 368 30 53 wew. 114 w celu ustalenia terminu podpisania umowy oraz zakresu niezbędnych uzupełnień (w przypadku osób zakwalifikowanych warunkowo).

Umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” będą podpisywane w okresie od 14.10.2013 do 19.10.2013 r.)

Przed podpisaniem ww. umowy kandydaci mają obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Organizacji Studiów Podyplomowych” oraz treścią Umowy.

Lista przyjętych

Lista przyjętych warunkowo

PP X12 - Plan zajęć

07.10.2013

Plan zajęć na najbliższy zjazd,tj. 12-13.10.2013 r. został udostępniony na stronie internetowej projektu NPZ

PP X13 - struktura roku akademickiego 2013/2014

Informujemy, iż w zakładce Realizacja Studiów PP X13 (13/14) została udostępniona struktura roku akademickiego obowiązująca w semestrze zimowym 2013/2014

Wyniki rekrutacji 2013/2014

24.09.2013

Wszystkie osoby znajdujące się na listach zakwalifikowanych oraz warunkowo zakwalifikowane do udziału w projekcie uprzejmie proszę o kontakt telefoniczny pod nr 34 368 30 53 wew. 114 w celu ustalenia terminu podpisania umowy oraz zakresu niezbędnych uzupełnień (w przypadku osób zakwalifikowanych warunkowo).

Umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych w ramach projektu „Nauczyciel przedmiotów zawodowych” będą podpisywane w okresie od 27.09.2013 do 12.10.2013 r.)

Przed podpisaniem ww. umowy kandydaci mają obowiązek zapoznać się z „Regulaminem Organizacji Studiów Podyplomowych” oraz treścią Umowy.

Lista przyjętych

Lista przyjętych warunkowo

 

UWAGA!!

Kandydatury osób, które składały dokumenty w rekrutacji uzupełniającej 

(tj. 1-14.09.2013 r.) będą rozpatrywane po 12 października br.

 

PP X12 - plan zajęć

23.09.2013

PP X12 - Informujemy, iż zjazd zaplanowany w terminie 28-29.09.2013 r. został odwołany. Przewidywany termin pierwszych zajęć wg harmonogramu zajęć 2013/14 - 12-13.10.2013 r. 

 

Informujemy, że posiedzenie Komisji Rekrutacyjnej odbędzie się w dniach 23-24.09.2013 r. Wyniki rekrutacji na studia podyplomowe zostaną podane do informacji najwcześniej w dniu 24 września br.

 

Szanowni Studenci

 Uprzejmie informujemy że kontakt z Panią prof. Krystyną Borecką jest obecnie niemożliwy. O możliwości kontaktu poinformujemy Państwa za pośrednictwem strony internetowej.

 

PP X12 - Struktura roku akademickiego

02.09.2013

W zakładce Realizacja Studiów - PP X12-12/13 została zamieszczona struktura roku akademickiego 2013/14 obowiązująca w semestrze zimowym.

PP X12 - Plan zajęć

12.06.2013
Plan zajęć na zjazd 15-16.06.2013r. został zaktualizowany o sale dydaktyczne.

Informacja
29.05.2013
W dniu 01.06.2013 r. punkt rekrutacyjny do projektu NPZ będzie nieczynny.

PP X11 - Terminy obron prac podyplomowych
08.05.2013
1. dr inż. Seweryn Cichoń - 20.05.2013 r., godz. 9.00

2. dr Sylwia Domagalska - 21.05.2013 r., godz. 9.30

3. dr Janusz Kołodziejski - 10.06.2013 r., godz. 9.30

4. dr Urszula Nowacka - 24.05.2013 r., godz. 9.00

5. dr Magdalena Pluskota - 17.06.2013 r., 9.30

6. dr Danuta Ulewicz-Adamczyk - 17.06.2013 r., godz. 8.00

7. dr Jerzy Zdański - 17.06.2013 r., godz. 12.00


PP X12 - Plan zajęć
18.04.2013
Plan zajęć na zjazd 20-21.04.2013r. został zaktualizowany o sale dydaktyczne. Plan jest udostępniony na stronie internetowej projektu NPZ.

PP X12 - Plan zajęć
05.04.2013
Plan zajęć na zjazd 6-7. kwietnia 2013 r. został zaktualizowany o sale dydaktyczne. 

PP X12 - zaliczenie II semestru

03.04.2013
Przypominamy, że na koniec II semestru razem z indeksem będą Państwo zobowiązani do złożenia Dziennika Praktyk z wypełnioną i potwierdzoną przez opiekuna praktyk częścią dotyczącą realizacji praktyk zawodowych w II semestrze (30 godz. – zgodnie z Regulaminem organizacji praktyk).
Zrealizowanie 30 godz. praktyk zawodowych w semestrze II jest jednym z warunków zaliczenia tego semestru i dopuszczenia do realizacji studiów na semestrze III. 

PP X12 - Zajęcia on-line z "Pedagogiki społecznej"

26.03.2013
Informujemy, iż w zakładce Realizacja Studiów PP X12 (12/13) został zaktualizowany plan zajęć on-line o zajęcia z przedmiotu "Pedagogika społeczna".

PP X12 - Plan zajęć
25.03.2013
Plan zajęć na zjazd 6-7.04.2013r. został udostępniony na stronie internetowej NPZ

PP X12 - Plan zajęć
21.03.2013
Plan zajęć na zjazd 23-24 marca br. został zaktualizowany o sale dydaktyczne.

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja