Konferencja

Dnia 26 czerwca br. o godz. 11.00 na auli w budynku przy ul. 1 Maja 40 odbyła się konferencja pt. "Nauczyciel przedmiotów zawodowych - zawód z przyszłością" inaugurująca projekt.

Uczestników konferencji powitał Kanclerz Wyższej Szkoły Zarządzania inż. Maciej Dziewiątkowski. Informacje na temat projektu przedstawiła mgr Magdalena Buchta - Kierownik Projektu a zasady najbliższej rekrutacji - Katarzyna Płaska.

Swą obecnością oraz krótkimi przemówieniami zaszczycili nas m.in.

- Pan Stanisław Dąbrowa - Pierwszy Wicewojewoda Śląski,
- Pani Dorota Sobala -Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Częstochowy,
- Pan Andrzej Rybak - starszego Inspektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach,
- Pani Wanda Życińska - Starszy Wizytator śląskiego Kuratorium Oświaty, Delegatura w Częstochowie,
- Pan Józef Wojtas - Kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego,
- Pani Beata Kędzia - Doradca Zawodowy Pierwszego Stopnia Powiatowego Urzędu Pracy,
- Pan Leszek Znamierowski - Główny Specjalista Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa,
- Pan Piotr Krawczyk - reprezentujący Pana Krzysztofa Matyjaszczyka, Posła na Sejm RP.

Ponadto wśród zaproszonych gości przybyli:

- Pan Jerzy Świeboda - Dyrektora Stowarzyszenia Częstochowski Inkubator Przedsiębiorczości,
- Pani Justyna Korecka - reprezentująca Pana Czesława Ryszkę, Posła na Sejm RP,
- Pan Dariusza Wojciechowski - Inspektor Międzywydziałowy Zespołu Zadaniowego z Urzędu Marszałkowskiego,
- Pan Tomasz Surlej - Naczelnik Wydziału Organizacyjno - Kadrowego Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej,
- Pani Katarzyna Węcel - Ptaś - Wicedyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych Akademii Polonijnej,

a także słuchacze i wykładowcy studiów podyplomowych, przedstawiciele szkół zawodowych, podmiotów gospodarczych, świata biznesu oraz masmediów.

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja