Nauczanie na odległość preferencyjną metodą w dążeniu do perfekcyjnego wykorzystania technik informatycznych przez nauczycieli

Terminy realizacji kursu:

24.02.2014  14.30 - 17.45
Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w sieci lokalnej i globalnej (wykład)
mgr J. A. Bossowski
17.45 - 18.30
Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w sieci lokalnej i globalnej (ćwiczenia)
mgr J. A. Bossowski

25.02.2014 14.30 - 16.00
Równość szans w e-szkołach (ćwiczenia)
dr M. Pluskota

16.15 - 18.30
Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w wirtualnej grupie nauczania na odległość (wykład)
dr M. Pluskota

03.03.2014 - 14.30-18.30
Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w sieci lokalnej i globalnej
mgr Andrzej Bossowski

04.03.2014 - 14.30-18.30
Zaawansowane metody wyszukiwania informacji w sieci lokalnej i globalnej  + Tworzenie zasobów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych 
mgr Andrzej Bossowski

10.03.2014 - 14.30-19.15
Zastosowanie i wykorzystanie interaktywnych narzędzi nauczyciela
mgr J.A. Bossowski

11.03.2014 14.30 - 18.30 
Tworzenie składowych systemów MOODLE - 1 + Organizacyjne aspekty nauczania na odległość
dr inż. A. Wrzalik

14.03.2014 15.30-19.30 WSZ 
Tworzenie zasobów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych - 3 + Zastosowanie i wykorzystanie interaktywnych narzędzi nauczyciela mgr Andrzej Bossowski

17.03.2014 14.30 - 18.30
Instalacja i administracja systemu CLMS MOODLE
dr inż. A. Wrzalik

18.03.2014 14.30 - 18.30
Instalacja i administracja systemu CLMS MOODLE
dr inż. A. Wrzalik

21.03.2014 15.30 - 19.30 WSZ 
Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w wirtualnej grupie nauczania na odległość
dr M. Pluskota

24.03.2014 14.30 - 18.30 
Instalacja i administracja systemu CLMS MOODLE
dr inż. A. Wrzalik

25.03.2014 14.30 - 18.30
Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE 
dr M. Pudło

28.03.2014 15.30-19.30 WSZ
Tworzenie zasobów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych
mgr Andrzej Bossowski

31.03.2014 14.30 - 18.30
Instalacja i administracja systemu CLMS MOODLE- 1 + Tworzenie składowych systemów MOODLE
dr inż. A. Wrzalik

01.04.2014 14.30 - 18.30
Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE
dr M. Pudło

07.04.2014 14.30-19.15
Tworzenie zasobów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych
mgr Andrzej Bossowski

08.04.2014 14.30 - 19.15
Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w wirtualnej grupie nauczania na odległość
dr M. Pluskota

11.04.2014 15.30-19.30 WSZ
Tworzenie zasobów interaktywnych z wykorzystaniem aplikacji multimedialnych 
mgr Andrzej Bossowski

14.04.2014 14.30 - 18.30
Tworzenie składowych systemów MOODLE
dr inż. A. Wrzalik

15.04.2014 14.30 - 18.30
Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE -3 + Organizacja i modyfikacja kursów zdalnych
dr M. Pudło

23.04.2014 14.30 - 18.30
Organizacja i modyfikacja kursów zdalnych  
dr M. Pudło

28.04.2014 14.30 - 19.15
Sposoby rozwiązywania sytuacji trudnych i konfliktowych w wirtualnej grupie nauczania na odległość
dr M. Pluskota

29.04.2014 14.30 - 19.15
Organizacja i modyfikacja kursów zdalnych - 3 + Zarządzanie zasobami i modułami systemu CLMS MOODLE
dr M. Pudło


Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja