Multimedialne narzędzia oraz technologie informatyczne wykorzystywane w procesie edukacji uczniów

Terminy realizacji kursu:

18.02.2014  15.30 - 19.30
Sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów edukacyjnych (warsztaty)
mgr J. A. Bossowski

19.02.2014  15.30 - 19.30
Sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów edukacyjnych (warsztaty)
mgr J. A. Bossowski

25.02.2014  15.30 - 19.30
Tworzenie i edycja multimedialnych treści (wykład)
dr inż. M. Pudło

26.02.2014  15.30 - 18.00
Tworzenie i edycja multimedialnych treści (wykład)
dr inż. M. Pudło

18.00 - 19.30
Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS (wykład)
dr inż. M. Pudło

04.03.2014 15.30 - 19.30
Tworzenie i zarządzanie sieciowymi bazami danych 
dr inż. A. Wrzalik

05.03.2014  15.30-19.30
Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS 
dr inż. M. Pudło

11.03.2014 15.30 - 19.30
Sposoby tworzenia interaktywnych multimedialnych materiałów edukacyjnych
mgr J. A. Bossowski

12.03.2014 15.30 - 19.30
Możliwości wykorzystania środków i narzędzi technologii informatycznej w pracy nauczyciela
mgr J. A. Bossowski

14.03. 2014 15.30 - 19.30 WSZ
Tworzenie i zarządzanie sieciowymi bazami danych
dr inż. A. Wrzalik

18.03.2014 15.30-19.30
Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS
dr inż. M. Pudło

19.03.2014  15.30-19.30
Metodyka nauczania interaktywnego
dr J. Zdański

21.03.2014 15.30-19.30 WSZ
Możliwości wykorzystania środków i narzędzi technologii informatycznej w pracy nauczyciela
mgr J. A. Bossowski

25.03.2014 15.30 - 19.30
Tworzenie i zarządzanie sieciowymi bazami danych - 2 + Tworzenie portali edukacyjnych
dr inż. A. Wrzalik

26.03.2014  15.30-19.30
Metodyka nauczania interaktywnego
dr J. Zdański

28.03.2014 15.30 - 19.30 WSZ
Tworzenie portali edukacyjnych 
dr inż. A. Wrzalik

01.04.2014 15.30-19.30 
Możliwości wykorzystania środków i narzędzi technologii informatycznej w pracy nauczyciela
mgr J. A. Bossowski

02. 04.2014  15.30-19.30
Metodyka nauczania interaktywnego
dr J. Zdański

08. 04.2014  15.30-19.30
Analiza i prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym 
mgr J. A. Bossowski

09.04.2014 15.30-19.30
Tworzenie i edycja multimedialnych treści 
mgr J. A. Bossowski

11.04.2014 15.30 - 18.45  WSZ
Zarządzanie systemami zarządzania treścią CMS
dr inż. M. Pudło

- 18.45 - 19.30
  Równość szans w e-szkołach
  dr M. Pluskota

15.04.2014 15.30-19.30 
Tworzenie i edycja multimedialnych treści 
mgr J. A. Bossowski

16.04.2014 15.30-19.30 
Tworzenie i edycja multimedialnych treści -2 + Analiza i prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym
mgr J. A. Bossowski

23.04.2014 15.30-17.00
Analiza i prezentacja danych w arkuszu kalkulacyjnym
mgr J. A. Bossowski

- 17.15 - 18.00

  Równość szans w e-szkołach
  dr M Pluskota

- 18.00 - 19.30

  Tworzenie portali edukacyjnych
  dr inż. A. Wrzalik

29.04.2014 15.30-19.30
Metodyka nauczania interaktywnego
dr J. Zdański

 

 

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja