Grupy docelowe projektu

Projekt skierowany jest do osób zamierzających wykonywać zawód nauczyciela przedmiotów zawodowych (kwalifikujących się do jednej z grup: technicznych, ekonomicznych, medycznych), legitymujących się dyplomem ukończenia szkoły wyższej, posiadających przygotowanie merytoryczne do nauczania przedmiotu zawodowego lub grupy przedmiotów w szkołach zawodowych oraz posiadających status osoby zatrudnionej bądź absolwenta.

Ukończenie studiów podyplomowych w zakresie przygotowania pedagogicznego umożliwi im podjęcie pracy nauczyciela przedmiotów zawodowych.

Projekt swoim zasięgiem obejmuje wszystkie zainteresowane osoby z całego kraju.

Dodatkowe informacje

Człowiek - najlepsza inwestycja