Alkohol i jego wpływ na zdrowie

UDZIAŁ W PRELEKCJACH JEST BEZPŁATNY!

Serdecznie zapraszamy na VIII prelekcję w ramach kampanii społecznej „Wiedza ratuje życie” dotyczącą alkoholu i jego wpływu na zdrowie.

Młodzież czerpie wzory picia alkoholu od dorosłych, dlatego to właśnie oni mają główny wpływ na kształtowanie się ich postaw, przekonań i zachowań. Od dorosłych zależy więc, jakich wyborów w kwestii alkoholu będzie dokonywać młodzież. Polska młodzież bardzo szybko poznaje smak alkoholu. Według raportu technicznego z badań HSBC 2006, IMiD 2007 pt. "Zdrowie subiektywne, style życia i środowisko psycho - społeczne młodzieży szkolnej w Polsce", dziewięciu na dziesięciu uczniów w wieku 15 - 16 lat ma już za sobą doświadczenia z piciem procentowych napojów, większość z nich nawet na długo przed piętnastymi urodzinami. Blisko 22% z nich pierwszy raz sięgnęło po alkohol w wieku 11 lat lub nawet mniej, natomiast 15% - mając lat 12. Niepokojącym zjawiskiem jest to, że większość z badanych nastolatków ma za sobą przynajmniej jednorazowe doświadczenie upicia się. Jak przyznała sama badana młodzież, dostępność napojów alkoholowych zmniejsza się, jednak mimo to wciąż stosunkowo łatwo udaje im się go zdobyć.
 

Podczas spotkania dowiesz się:

  • Jakie są przyczyny sięgania po alkohol przez młodzież,
  • Jakie jest ryzyko uzależnienia od alkoholu,
  • Jakie są fazy uzależnienia od alkoholu,
  • Jak alkohol działa na narządy wewnętrzne,
  • O faktach i mitach dotyczących spożywania alkoholu,
  • Gdzie szukać pomocy

Termin: wrzesień 2013

  • godz. 12:00 (prelekcja dla szkół ponadgimnazjalnych - szkoły chcące wziąć udział w prelekcji proszone są o wcześniejsze zgłaszanie grup. pod num. tel. 34 368 33 90 e-mail:biurokarier@wsz.edu.pl)
  • godz. 16:00 (dla wszystkich zainteresowanych tematyką bez wcześniejszych zapisów)

 Miejsce: Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie

 ul. 1 Maja 40
Aula im. prof. Jerzego Dietla

 

 

Dodatkowe informacje