Logując się na stronie społeczności Autodesk pod adresem http://students.autodesk.com studenci mają dostęp do bazy wiedzy w zakresie CAD, a także do studenckich (czytaj darmowych) wersji oprogramowania AUTODESK.

Aby zarejestrować się w Autodesk Community należy postąpić wg poniższych instrukcji:

1. Wchodzimy na stronę http://students.autodesk.com

2. Klikamy na link "create account"
3. Wypełniamy formularz, podając jako uczelnię Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie i jako url uczelni adres http://wsz.edu.pl

4. W formularzu podajemy swój osobisty adres e-mail
5. Wysyłamy formularz klikając przycisk "NEXT"

6. W ciągu kilku chwil otrzymamy od Autodesk e-mail z linkiem potwierdzającym rejestrację.  Klikamy na ten link.

7. Od tego momentu mamy dostęp do zasobów społeczności Autodesk. Teraz wystarczy się zalogować do serwisu.

Od tego momentu mamy dostęp do zasobów społeczności Autodesk. Teraz wystarczy się zalogować do serwisu.
Programy w wersji Autodesk Student Version udostępniają wszystkie funkcje licencji profesjonalnych, ale ze względu na dołączanie do wydruków transparentu informacyjnego niemożliwe jest ich wykorzystywanie do celów profesjonalnych, komercyjnych lub nastawionych na osiągnięcie zysku. Oprogramowania Autodesk Student Version nie można wykorzystywać w salach lekcyjnych lub pomieszczeniach laboratoryjnych do celów instruktażowych, komercyjnych lub nastawionych na uzyskanie korzyści finansowych lub materialnych. Licencje udzielane są na 6, do 36 miesięcy (w zależności od rodzaju oprogramowania) i nie uprawniają do uaktualnień produktów lub przejścia na licencję komercyjną.


Po zalogowaniu się na stronie students.autodesk.com wybieramy interesujące nas oprogramowanie

Następnie za pomocą formularza określamy język, system operacyjny i wersję interesującego nas programu:


Należy dać formularzowi kilkanaście sekund na wygenerowanie umowy licencyjnej i klucza do programu:

Następnie klikamy na przycisk:


I pobieramy wersję instalacyjną na dysk.

 

 

 

 

Jesteśmy do Państwa dyspozycji w pokoju 3.9 w godzinach:

Poniedziałek

07:00 - 15:00

Wtorek 

07:00 - 15:00

Środa

07:00 - 15:00

Czwartek

07:00 - 15:00

Piątek

07:00 - 15:00

Sobota

nieczynne

Niedziela

nieczynne

Adresy kontaktowe do innych komórek administracyjnych znajdują się na stronie głównej Uczelni www.wsz.edu.pl

Adres e-mail Działu IT WSZ: admin@wsz.edu.pl

Telefon do Działu IT WSZ: +48 (34) 368-06-08 lub +48 (34) 368-30-53

Skype: dzialit.wsz

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Do korzystania z pracowni komputerowych uprawnia ważna (podstemplowana) legitymacja studencka Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie; 

2.
Na komputerach znajdujących się w WSZ obowiązuje: Kategoryczny zakaz grania, korzystania z chatów, programów do wymiany plików typu P2P (np. Utorrent, eMule), programów typu P2M (np. MoorHunt, Pando) oraz przeglądania stron o treściach pornograficznych, namawiające do przemocy, faszyzmu, godzące w dobro drugiego człowieka . Korzystając w taki sposób z jakiegokolwiek komputera w pracowni komputerowej uniemożliwiasz innemu użytkownikowi skorzystanie z zasobów sieci o charakterze np. naukowym. 

3.
Instalowanie jakiegokolwiek oprogramowania jest zabronione; 

4.
Do pracowni nie wolno wnosić żadnych napojów oraz jedzenia. Szczególnie wzbronione jest wnoszenie wszelkiego rodzaju napojów typu kawa czy kakao w plastikowych kubeczkach; 

5. Administrator ma możliwość kontrolowania i obserwowania, co użytkownicy robią na stacjach roboczych;

6. Osoby niewłaściwie zachowujące się w ogólnodostępnych pracowniach komputerowych mogą zostać z nich wyproszone przez dyżurującego w nich pracownika; 

7.
Niewłaściwe bądź niezgodne z przeznaczeniem użytkowanie konta studenckiego będzie karane;

8. Uszkodzenie sprzętu w wyniku jego celowego niewłaściwego wykorzystania, zostanie nałożona kara pieniężna;

9.
Do zapisu i wszelkich modyfikacji dokumentów służy tylko i wyłącznie katalog domowy użytkownika, znajdujący się w Mój komputer, widoczny jako "Dysk lokalny D:\). Za dokumenty pozostawione na dyskach lokalnych C:\ bądź pulpicie, administrator nie odpowiada. Wszelkie dane, pliki, dokumenty pozostawione przez użytkownika w miejscu innym niż do tego wyznaczone są automatycznie kasowane po wylogowaniu się z komputera; 

10.
Zaistniały problem zgłaszamy informatykowi, podając nr stacji (napisany na obudowie każdego komputera). Informatyk przebywa w pokoju 3.9

11.
Korzystanie przez Państwa z pracowni komputerowych na terenie uczelni równoznaczne jest z akceptacją tego regulaminu.

 

 

 

Wszystkie komputery posiadają legalne oprogramowanie.Komputery są automatycznie aktualizowane Aby korzystać z pracowni komputerowych należy posiadać status studenta lub słuchacza naszej uczelni.

Zasady korzystania z pracowni komputerowych:

  • Rezerwacji sal komputerowych, laptopów i projektorów na potrzeby zajęć dokonuje się
    w dziale Planowanie (3.7).
  • Wykładowca pobiera i zwraca klucze do pracowni komputerowych w portierni.
  • Wykładowca jest odpowiedzialny za sprzęt komputerowy w czasie jego zajęć. Po skończonych zajęciach wszystkie komputery mają być wyłączone, okna w pracowni zamknięte, klimatyzacja wyłączona.

Jeśli wykładowca chce prowadzić zajęcia z jakiegoś specjalistycznego programu powinien spełnić następujące warunki:

  1. Oprogramowanie musi spełniać warunki licencyjne na jego użytkowanie w takiej liczbie na jakiej będzie on zainstalowany na komputerach.
  2. Dostarczyć oprogramowanie najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym terminem zajęć.
  3. Na tydzień przed zajęciami powinien osobiście sprawdzić czy zainstalowane oprogramowanie funkcjonuje zgodnie z jego potrzebami.

*Jeśli powyższe warunki i procedura nie zostaną spełnione nie będzie możliwości korzystania z dodatkowego oprogramowania. Prośby o instalacje oprogramowania na kilka dni przed terminem zajęć będą odrzucane.

Nasza Uczelnia podpisała porozumienia z firmami informatycznymi, które oferują uczelniom swoje oprogramowanie do wykorzystania w celach edukacyjnych. Zakres wykorzystania i udostępniania oprogramowania wynika z zasad określonych przez firmę.

Aktualnie dostępne jest następujące oprogramowanie:

Więcej artykułów…

  1. WiFi
  2. Aktualności

Dodatkowe informacje