Zarządzanie małym i średnim przedsiębiorstwem

Celem studiów jest przekazanie słuchaczom praktycznej wiedzy z zakresu prawno-ekonomicznych podstaw prowadzenia działalności gospodarczej, poszerzonej o elementy marketingu, PR oraz HR. Słuchacze mają zdobyć wiedzę niezbędną każdemu przedsiębiorcy na wszystkich etapach prowadzenia działalności – podczas jej otwierania, w trakcie prowadzenia, jak również przy zamykaniu działalności.


Korzyści

Absolwenci studiów wyniosą z nich wiedzę, jak stosować prawo i ekonomię w praktyce życia codziennego. Zajęcia wskażą potencjalne zagrożenia, nauczą sprawnego poruszania się w gąszczu przepisów, w praktyczny sposób pomogą w znalezieniu odpowiedzi na szereg pytań, z jakimi stykają się przedsiębiorcy.

Uczestnicy

Studia kierowane są do osób zamierzających prowadzić działalność gospodarczą lub takową już prowadzących, w skali mikro-, małego, ewentualnie średniego przedsiębiorstwa. Osoby takie, szczególnie mikro- i mali przedsiębiorcy, z uwagi na rozmiar prowadzonej działalności, nie mają możliwości korzystania z pomocy departamentów prawnych, nie zawsze korzystają też z pomocy zewnętrznych prawników.

 

Forma zaliczenia

 

Projekt dotyczący podejmowania, prowadzenia lub zakończenia działalności gospodarczej i egzamin końcowy – obrona projektu.

Program miesiące nauki 9 liczba godzin 176 liczba zjazdów 10

 

Prawo cywilne 14
Postępowanie cywilne – zabezpieczanie i dochodzenie należności w ramach działalności gospodarczej 10
Prawo gospodarcze 8
Prawo handlowe 8
Prawo upadłościowe i naprawcze 8
Prawo pracy 14
Ubezpieczenia społeczne 10
Prawo podatkowe 12
Postępowanie administracyjne 4
Obrót z udziałem konsumentów 2
Regulacje prawno-gospodarcze w prawie europejskim 6
Odpowiedzialność prawno-karna w działalności gospodarczej 6
Zwalczanie nieuczciwej konkurencji 4
Własność przemysłowa 6
Instrumenty bankowe w rękach przedsiębiorcy 6
Zagadnienia prawne reklamy 4
Wizerunek przedsiębiorcy – znaczenie i środki jego kształtowania 8   
Podstawy psychologii społecznej w kontekście obsługi klienta i sprzedaży 8
Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa z funduszy unijnych 12
Zarządzanie personelem – polityka kadrowa przedsiębiorstwa 8
Rachunkowość w małych i średnich przedsiębiorstwach 14
Seminarium podyplomowe 8

 

 

Zajęcia odbywają się

 

ON-LINE BEZ KONIECZNOŚCI PRZYJEŻDŻANIA NA UCZELNIĘ – 50%

 

ORAZ  w jeden weekend miesiąca w godzinach popołudniowych.

 

 

Opłata za semestr wynosi: 1230,00 zł

 

 

   

 

Dodatkowe informacje