Studia podyplomowe 2014

Studia podyplomowe

Studia Podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

- Grafika komputerowa

- Audytor wewnętrzny

Studia podyplomowe dla nauczycieli

- Zarządzanie w oświacie

Oligofrenopedagogika

- Wspomaganie rozwoju dziecka z autyzmem i niepełnosprawnością złożoną

- Technologie informacyjne i multimedia w nauczaniu z elementami nauczania na odległość

Studia podyplomowe dla kadry medycznej

Zarządzanie w ochronie zdrowia

- Edukacja zdrowotna i odnowa biologiczna

- Opieka nad osobą starszą i administrowanie systemem opieki

Studia podyplomowe z zakresu zarządzania

Zarządzanie w jednostkach samorządu terytorialnego

- Zarządzanie gospodarką odpadami 

Zarządzanie i Organizacja

- Zarządzanie i administracja

- Zarządzanie przedsiębiorstwem

Rachunkowość i zarządzanie finansami

Zarządzanie nieruchomościami

- Zarządzanie i realizacja projektów unijnych

Studia podyplomowe z zakresu HR

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Menadżer HR

Nowoczesne Metody Rekrutacji

- Coaching pracowniczy

Akademia trenera
- Asystent rodziny

 

Dodatkowe informacje