Szanowni Słuchacze studiów podyplomowych

Szanowni Słuchacze studiów podyplomowych:  

  • Przygotowanie pedagogiczne,
  • Oligofrenopedagogika.

 Uprzejmie informujemy, że z uwagi na trwający nabór plan zajęć będzie dostępny od 23.10.2013 r. na stronie internetowej Uczelni w zakładce plan zajęć – studia podyplomowe.

(w/w informacja nie dotyczy słuchaczy studiów realizowanych w ramach projektu unijnego Nauczyciel przedmiotów zawodowych)

Dodatkowe informacje