Czasopisma

Polskie

Acta Physica Polonica ser. A

Czasopismo wydawane przez Instytut Fizyki PAN, na stronach znajdują się spisy treści i abstrakty.

   

Acta Physica Polonica ser. B

Czasopismo wydawane przez Instytut Fizyki UJ, dostęp do pełnych tekstów artykułów, abstraktów oraz spisów treści.

   

Akademicki Przegląd Sportowy

Pełne teksty bieżącego numeru i numerów archiwalnych miesięcznika.

   

Bezpieczeństwo i Technika Pożarnicza

Kwartalnik Centrum Naukowo-Badawczego Ochrony Przeciwpożarowej - Państwowego Instytutu Badawczego

   

Cellular and Molecular Biology Letters

Czasopismo prezentujące artykuły z dziedzin: biochemia, biologia molekularna, biofizyka, biotechnologia. Dostęp do pełnych tekstów i abstraktów.

   

Chip

Rozbudowany serwis on-line, prezentujący nowe i archiwalne numery czasopisma, dostęp do pełnych tekstów numerów publikowanych od 1997 r.

   

ComputerWorld

Przegląd wiadomości najnowszego numeru czasopisma. Dla prenumeratorów indywidualnych dostęp do pełnych tekstów.

   

Czasopisma naukowe AGH

Pełne teksty czasopism publikowanych przez AGH. Wydania najnowsze (opatrzone gwiazdką) dostępne tylko z komputerów uczelnianych Politechniki Częstochowskiej.

   

Czasopisma Politechniki Wrocławskiej

Pełne teksty czasopism wydawanych przez Politechnikę Wrocławską

   

Czasopismo Techniczne Politechniki Krakowskiej

Pełne teksty czasopisma za lata 1957-79 i 1984-2006 w wersji drukowanej dostępne w Bibliotece Głównej.

   

Dziennik Ustaw

Pełne teksty Dziennika Ustaw (od 1934 r.), Monitora Polskiego (od 1989 r.), Dzienników Urzędowych i Dzienników Unii Europejskiej.

   

EBIB

Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy.
Czasopismo utworzone w sieci w 1999 r., a wydawane przez Ossolineum we Wrocławiu; wartościowy serwis informacyjny.

   

Enter

Czasopismo przeznaczone dla informatyków i użytkowników sprzętu komputerowego, zarazem bogaty serwis informacyjny i techniczny. Dostęp do pełnych tekstów z lat 1997-1999; od 2000 r. dostęp do spisów treści.

   

Forum Akademickie

Prezentacja treści ogólnopolskiego miesięcznika informacyjno-publicystycznego skierowanego do środowiska akademickiego i naukowego. Dostęp do spisów treści i pełnych tekstów czasopisma od 1998 r.

   

Gazeta Prawna

Pismo omawiające w szerokim kontekście zagadnienia prawne. Dostęp do obszernych fragmentów bieżącego wydania, istnieje możliwość wyszukiwania artykułów na określony temat, dostęp do ich treści jest odpłatny.

   

Gazeta Wyborcza

Dostęp do bieżącego numeru, dodatków regionalnych i tematycznych, ogłoszeń i raportów.

   

INFOR

Portal Prawno-Gospodarczy.
Portal prezentuje zagadnienia związane m.in. z prawem pracy, podatkami, obrotem gospodarczym, rachunkowością, ubezpieczeniami i administracją.

   

Książki z dziedziny fizyki

Poprzez Instytut Fizyki Molekularnej PAN w Poznaniu

   

Medycyna Praktyczna

Strona czasopisma Medycyna Praktyczna.

   

Medycyna Sportowa

Strona czasopisma zawiera streszczenia artykułów i spisy treści.

   

MOLECULAR AND QUANTUM ACOUSTICS

Czasopismo naukowe wydawane od 1979 roku. Od 15-tu lat czasopismo wydawane jest wyłącznie w języku angielskim. Wydawcą MOLECULAR AND QUANTUM ACOUSTICS jest Oddział Górnosląski Polskiego Towarzystwa Akustycznego a także Instytut Fizyki Politechniki Śląskiej oraz Komitet Akustyki Polskiej Akademii Nauk.

   

PC World Computer

Zawartość aktualnego numeru oraz numery archiwalne (od kwietnia 1999).

   

Resmedica

Serwis medyczny, zawiera teksty artykułów.

   

Rzeczpospolita

Codzienny aktualny serwis informacyjny; dodatki tematyczne, np. ekonomia i rynek, nieruchomości, prawo; notowania: giełda polska i światowa, oprocentowanie lokat, rynek obligacji i kurs walut. Archiwum - teksty opublikowane od 1993 roku.

   

Sigma-NOT

Dostęp do spisów treści bieżących i archiwalnych (od 1996 r.) numerów czasopism wydawnictwa Sigma-NOT oraz teksty (skrócone lub pełne) artykułów z Informatyki, Przeglądu Technicznego i Atest-Ochrona Pracy.

   

Wprost

Dostęp do spisów treści bieżących i archiwalnych (od 1996 r.) numerów czasopism wydawnictwa Sigma-NOT oraz teksty (skrócone lub pełne) artykułów z Informatyki, Przeglądu Technicznego i Atest-Ochrona Pracy.

   

Zdrowie Publiczne

Spisy treści czasopisma Zdrowie Publiczne od 1997r. Od 2000 r. czasopismo prenumerowane przez Bibliotekę Główną Politechniki Częstochowskiej, dostępne w czytelni Wydziału Zarządzania.

   

 

zestaw elektronicznych dokumentów dotyczących kierunku pielęgniarstwo

 

 

zestaw elektronicznych dokumentów dotyczących kierunku informatyka

 

 

 

 

Warto odwiedzić:

 

Biblioteka Narodowa
*
 Katalog rozproszony bibliotek polskich

 

 

 

Dodatkowe informacje