Warsztaty poprawiające kondycję psychofizyczną

 

Warszaty poprawijące kondycję psychofizyczną

Forma zajęć: warszaty

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 35 zł

Adresaci szkolenia: Dla wszystkich.

Cele szkolenia: Celem warsztatów jest poznaie technik i ćwiczeń porpawiających kondycję psychofizyczną

Program szkolenia: 2 godziny

 

 

Dodatkowe informacje