Warsztaty Joga i Relaksacja

 

Warsztaty Jogi i Relaksacji

Forma zajęć: warszaty

Liczebność grupy: do uzgodniania

Cena: jedna sesja 25 zł, dwie sesje 45 zł

Adresaci szkolenia: Dla wszystkich.

Cele szkolenia: Celem warszatów jest poznanie technik jogi i relaksacji.

Program szkolenia: jedna sesja 2 godziny

Dodatkowe informacje