Zasady pisania prac dyplomowych

Zasady pisania prac dyplomowych są ściśle określone. Wytyczne, wraz ze wzorem strony tytułowej dostępne są w poniższych dokumentach (*.doc)

 

 

 

Dodatkowe informacje