Zarządanie (I stopień)

Studia I stopnia - (licencjackie) w systemie stacjonarnym i niestacjonarnym

Studia na kierunku Zarządzanie stanowią przygotowanie teoretyczne i praktyczne do prowadzenia własnej firmy oraz do pracy na samodzielnych stanowiskach obejmowanych w firmach i instytucjach. Program studiów koncentruje się na uwarunkowaniach i funkcjonowaniu przemian rynkowych. Stanowi on odpowiedź na zmiany ekonomiczno-społeczne zachodzące wewnątrz kraju oraz stosunki międzynarodowe obowiązujące po wejściu Polski w struktury Unii Europejskiej.

Wybrane zagadnienia realizowane na studiach licencjackich podczas całego okresu nauczania:

Przedmioty obowiązkowe

* Mikroekonomia
* Matematyka
* Statystyka opisowa
* Podstawy zarządzania
* Nauka o organizacji
* Prawo
* Finanse
* Język angielski
* Technologia informacyjna
* Ochrona własności intelektualnej
* Wprowadzenie do psychologii
* Wprowadzenie do socjologii
* Wychowanie fizyczne
* Zachowania organizacyjne
* Zarządzanie projektami
* Zarządzanie zasobami ludzkimi
* Zarządzanie jakością
* Informatyka w zarządzaniu
* Marketing
* Badania marketingowe
* Rachunkowość finansowa
* Finanse przedsiębiorstw
* BHP oraz ergonomia

Przedmioty do wyboru

* II język obcy (niemiecki, hiszpański)
* Busines English
* Bazy danych
* Prognozowanie i symulacja
* Prawo gospodarcze
* Informacja w zarządzaniu
* Techniki operacyjne
* Ekologia i zarządzanie środowiskowe
* Grafika komputerowa/inżynierska
* Projektowanie aplikacji internetowych
* Wybrane zagadnienia z filozofii
* Psychologia społeczna
* Komunikacja interpersonalna
* Rachunek kosztów
* Analiza i sprawozdawczość finansowa
* Marketing w handlu i usługach
* Logika

 

Dodatkowe informacje