Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 08.06.2019 r. tj. sobota Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania jest nieczynny, zapraszamy w poniedziałek od godz. 08:00.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż w dniu 07.06.2019 r. tj. piątek Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie czynny jest do godz. 15:00.

Ogłoszenie - Kwestura

U W A G A  STUDENCI kierunku „Pielęgniarstwo”!

(dotyczy naborów L X 18 oraz L X 18D)

Szanowni Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następującej składki na ubezpieczenie:

1) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC), ekspozycja łączna kwota 130,13
    (dotyczy grupy L X 18 i L X 18D )

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE

DO DNIA 24 czerwca 2019 r.

Składki można wpłacać przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: ekspozycja, OC )

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.05.2019 r. (piątek) Dziekanaty Uczelni będą czynne w godz, 7.00 - 17.00, w dniu 01.06.2019 r. (sobota) Dziekanat studiów Magisterskich oraz Podyplomowych będzie czynny w godz. 8.00 - 14.00, natomiast Dziekanat studiów Licencjackich oraz Pomostowych będzie Nieczynny.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 25.05.2019 r. tj. sobota dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie będzie czynny od godz. 08:00-12:00.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że zostały zaktualizowane plany zajęć, prosimy o zapoznanie się ze zmianami.

Ogłoszenie - Kwestura

Szanowni Studenci,

Szanowni Słuchacze,

Bardzo prosimy o składanie wniosków dot. sporządzenia faktury za kształcenie drogą elektroniczną na adres kadry@wsz.edu.pl  

Na adres kadry@wsz.edu.pl  prosimy również kierować zapytania dot. płatności za kształcenie.

Bardzo prosimy regulować płatności na konto bankowe Uczelni.

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
Nazwa banku: PKO BP S.A II Oddział w Częstochowie
nr rachunku: 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890

Największe europejskie przedsięwzięcie badawcze dotyczące życia studentów – EUROSTUDENT. Dołącz!

Zachęcamy wszystkich studentów do wzięcia udziału w Polskiej edycji ogólnoeuropejskiego badania na temat warunków życia i nauki.

Ankieta zajmuje ok. 15 minut i jest dostępna do końca czerwca.

Podziel się swoją historią i doświadczeniami!

KLIK!  http://badania.pbs.pl/eurostudent.pg 

 

Za realizację badania w Polsce odpowiada niezależna agencja badawcza PBS Sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Kontakt: eurostudent@pbs.pl

 

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze Studiów podyplomowych z zakresu KADRY i PRAWO PRACY.

Uprzejmie informujemy, że zajęcia teoretyczne z modułu Systemy wynagradzania i zasady naliczania płac będą realizowane w Uczelni w dniu 24.05.2019 r. /piątek/. (Bardzo prosimy o obecność wszystkich słuchaczy .) W dniu 25.05.2019 r. /sobota/ od godziny 12.30 będą realizowane ZAJĘCIA PRAKTYCZNE W TERENIE W FIRMIE RACHUNKOWEJ Terrach, adres: ul. Generała Józefa Zajączka 11 lokal 1, 42-224 Częstochowa.

Dodatkowe informacje