Ogłoszenie - plan zajęć na studiach magisterskich "pielęgniarstwo"

Uprzejmie informujemy, że w zakładce Dla studentów "Plan zajęć semestr zimowy 2018/2019" został zamieszczony harmonogram pierwszego zjazdu dla pierwszego roku studiów drugiego stopnia na kierunku "pielęgniarstwo" (oznaczenie M X18).

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy o zamieszczeniu w serwisie studenckim harmonogramów praktyk na semestr zimowy 2018/2019 dla grup PX 17 B oraz P II 18 A.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu 12.10.2018 r. (piątek) dziekanat będzie czynny do godz. 15:00. a w dniu 13.10.2018 r. (sobota) będzie nieczynny. Wszelkie pytania proszę kierować na adres mailowy: dziekanat@wsz.edu.pl

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że plan  na n/w  kierunki zostanie opublikowany do dnia 17.10.2018 r.:

 • Kadry i prawo pracy,
 • Terapia zajęciowa,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Tyflopedagogika,
 • Profilaktyka i terapia uzależnień

Ogłoszenie – rekrutacja na studia magisterskie na kierunku „pielęgniarstwo”

Informuję, że wszyscy kandydaci, którzy złożyli podania o przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku „pielęgniarstwo” zostali przyjęci na pierwszy rok studiów. Uprzejmie prosimy osoby, które nie dopełniły jeszcze wszystkich formalności, zwłaszcza nie podpisały umów o świadczenie usług edukacyjnych, o kontakt z Dziekanatem Wyższej Szkoły Zarządzania.

Przypominam jednocześnie, że pierwsze zajęcia na studiach drugiego stopnia odbędą się w dniach 26 – 28 października 2018 r. W piątek 26 października o godz. 15.30 zapraszam na spotkanie organizacyjne z przedstawicielami Uczelni.

Dziekan Wydziału Zarządzania
mgr inż. Maciej Dziewiątkowski

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci,
w zakładce "System stypendialny" pojawiły się aktualne formularze wniosków o przyznanie stypendium na nowy rok akademicki. Zapraszamy do składania wniosków w terminie
1-29.10.2018 r.

Przedłużona rekrutacja na wybrane kierunki.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że na kierunki :

 • Kadry i prawo pracy,
 • Terapia zajęciowa,
 • Bezpieczeństwo i higiena pracy,
 • Tyflopedagogika,
 • Profilaktyka i terapia uzależnień

została przedłużona rekrutacja do 10.10.2018 r., planowany pierwszy zjazd  w/w kierunków 26-28.10.2018 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze, 
Uprzejmie informujemy, że plan kierunku LOGOPEDIA będzie opublikowany do 1 października 2018 r. – planowany pierwszy zjazd 6 - 7.10.2018 r.

Obrona pracy dyplomowej - L X14, L X15, P X17 A,C

Uprzejmie informujemy, że obrony pracy dyplomowej na kierunku Pielęgniarstwo dla grup:        L X14, L X15, P X17 A,C odbędą się:

05.10.2018 r. (piątek)
 • mgr R. Wróż - 13:00
 • dr n. o zdr. K. Mizerska - 14:00
 • mgr E. Kucharska - 15:00
06.10.2018 r. (sobota)
 • dr n. med. K. Opozda - 9:00
 • dr n. med. E. Tobor - 9:45
 • mgr M. Noszczyńska - 11:00

Dodatkowe informacje