Pięciopunktowy skok w górę Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

Pięciopunktowy skok w górę Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie w Ogólnopolskim  rankingu "Rzeczpospolitej" i "Perspektyw".

Wyższa Szkoła Zarządzania zajęła 30 miejsce wśród niepublicznych uczelni magisterskich z całej Polski.

 

Konferencja pt. „Wspólne zdrowie”

Serdecznie zapraszamy na międzynarodową konferencję pt. „Wspólne zdrowie”, która odbędzie się 9 maja 2013 r. o godz. 11.00 w Wyższej Szkole Zarządzania w Częstochowie przy ul. 1-go Maja 40.

Podczas konferencji wystąpienia zaprezentują wykładowcy z National Medical College Rivne oraz wykładowcy z Wyższej Szkoły Zarządzania.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Uprzejmie prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji telefonicznie pod nr 34 368 30 53 lub e-mailowo na adres rektorat@wsz.edu.pl

Z poważaniem
Rektor
Dr inż. Andrzej Dziewiątkowski 

 

Informacja

Szanowni Studenci Zarządzania i inżynierii produkcji w ramach projektu
„Inżynier - praktyczny zawód” informujemy, że na stronie projektu
została opublikowana lista promotorów wraz z proponowanym zakresem
tematycznym prac inżynierskich. 

Nabór zimowy 2012/2013

Rozpoczynamy nabór na studia licencjackie, magisterskie i podyplomowe. Otwieramy nowe kierunki uwzględniając aktualny rynek pracy oraz Państwa zainteresowania.


Współpracujemy z firmami, które oferują atrakcyjne staże i interesujące praktyki. Pomagamy realizować je również za granicą. Współpracujemy z wieloma uczelniami w Europie i Azji. Naszych najlepszych studentów wysyłamy na bezpłatne staże na Uniwersytety w Europie i Azji. Tworzone grupy są mało-liczne co ułatwia naukę i rozwiązywanie problemów indywidualnych. Dodatkowym atutem naszej uczelni jest świetnie przygotowana kadra naukowo-dydaktyczna. Są to praktycy i cenieni w świecie nauki fachowcy. Naszym studentom przekazujemy aktualną wiedzę i niezbędne w dzisiejszych czasach wykształcenie. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą. Na wszystkie pytania odpowiemy mailowo lub telefonicznie.

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy o możliwości wyjazdu na praktykę do instytucji, firm, organizacji w krajach europejskich w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus: SMP (Student Mobility - Placements). Praktyka musi trwać co najmniej 3 miesiące i zakończyć się najpóźniej 30. 09. 2013 roku. O wyjazd na praktykę mogą ubiegać się studenci, którzy ukończyli 1 rok studiów.

Czytaj więcej: Szanowni Studenci

Szanowni Nauczyciele Akademiccy

Uprzejmie informujemy o możliwości wyjazdu do Uczelni zagranicznych, z którymi Wyższa Szkoła Zarządzania współpracuje w ramach umów bilateralnych w celu prowadzenia wykładów w ramach programu „Uczenie się przez całe życie” Erasmus: STA (Staff Mobility for Teaching Assignments) 2012/2013. Osoby zainteresowane wyjazdem są proszone o złożenie Indywidualnego Program Nauczania ITP (Individual Teaching Programme for Teaching Staff Mobility) w terminie do 29. 03. 2013r. w Biurze Współpracy z Zagranicą ul. 1 Maja 40 pokój 3.10  

Czytaj więcej: Szanowni Nauczyciele Akademiccy

Nowość !!!

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i higieny pracy. Więcej na temat oferty dowiecie się Państwo tutaj.

 

Pielegniarstwo pomostowe (I stopnia)

Kierunek: Pielęgniarstwo

- studia  I-go stopnia (pomostowe)

Opłata rekrutacyjna  - 85zł.

Studia pomostowe licencjackie skierowane są do osób z wykształceniem pielęgniarskim. Stwarzają możliwość podnoszenia kwalifikacji przez pielęgniarki na każdym etapie realizacji praktyki zawodowej. Stanowią propozycję uzupełnienia kompetencji pielęgniarek dyplomowanych  i umożliwiają im zdobycie wyższego wykształcenia.

Czas kształcenia na studiach pomostowych uzależniony jest od typu ukończonej średniej szkoły medycznej. Przedstawia się on następująco:

ścieżka A - 2 semestry

(1 150 godzin) 

  absolwenci pięcioletnich liceów - medycznych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

ścieżka B - 3 semestry

(2 410 godzin)   

  

  absolwenci dwuletnich szkół policealnych
  albo -  pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1490zł.

   (możliwość płatności w ratach)

ścieżka C - 2 semestry

(1 984 godzin)    

  

  absolwenci dwuipółletnich szkół policealnych 
  albo - pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1700zł.

  (możliwość płatności w ratach)

Ścieżka D - 2 semestry (660 godzin) 

  

  absolwenci trzyletnich szkół policealnych  
  albo - pomaturalnych;

  Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

  (możliwość płatności w ratach)

   absolwenci trzyletnich szkół policealnych -  albo pomaturalnych;

    Cena za jeden semestr studiów 1200zł.

    (możliwość płatności w ratach)

Uczelnia zastrzega jednak możliwość, że nie wszystkie wyżej wymienione ścieżki kształcenia zostaną uruchomione – będzie to zależne od ilości kandydatów.

 

Atrakcyjny system stypendialny dla Studentów umożliwia ubieganie się o przyznanie pomocy materialnej, która może pokryć całość kosztów nauki.

- stypendium socjalne

- zapomogę

- stypendium Rektora dla najlepszych studentów (po I-szym roku studiów)

- stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych.

 

Warunkiem przyjęcia na studia jest złożenie w dziekanacie kompletu dokumentów:

kwestionariusz osobowy (.doc)

- kserokopia świadectwa dojrzałości (oryginał do wglądu)

- kserokopia dyplomu ukończenia szkoły pielęgniarskiej (oryginał do wglądu)

- kserokopia dowodu osobistego (oryginał do wglądu)

- cztery zdjęcia legitymacyjne

- potwierdzenie wniesienia opłaty rekrutacyjnej

Przeniesienie z innej uczelni

Uprzejmie  informujemy, że absolwenci wszystkich kierunków studiów I stopnia (pedagogiki, zarządzania, ekonomii, informatyki,  pielęgniarstwa, turystyki i rekreacji, filologii itp.) mają możliwość podjęcia nauki na uzupełniających studiach magisterskich na kierunku  „Zarządzanie”.

Czytaj więcej: Przeniesienie z innej uczelni

Więcej artykułów…

  1. Zasady przyjęć
  2. Rekrutacja

Dodatkowe informacje