Multimedialny nauczyciel z WSZ

"Niespełna dwustu uczniów. Komputery niemal w każdej sali. Sześć tablic multimedialnych i elektroniczny system spawdzający wiedzę. To Zespół Szkół we Wrzosowej, który przystąpił do projektu: Multimedialny Nauczyciel."

Źródło:http://www.tvorion.pl/


Microsoft DreamSpark

Uprzejmie informujemy że Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie jest członkiem programu Microsoft DreamSpark for Adacemic Institutions , który pozwala na bezpłatne korzystanie w czasie trwania studiów oraz na specjalnych warunkach, po zakończeniu nauki z ogromnej większości oprogramowania firmy Microsoft, w tym systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych, serwerów i innych. Wyjątkiem są podstawowe narzędzie z rodziny Office Systems, takie jak PowerPoint, Outlook, Word oraz Excel, które nie wchodzą w skład pakietu oprogramowania w ramach DreamSpark. Natomiast pozostałe elementy rodziny Office, jak Project, Access, Visio są dostępne dla każdego studenta. Co ważne, oprogramowanie jest dostępne w większości przypadków w polskiej wersji językowej.

więcej informacji w "Dziale IT".

Konkurs na FB - III Edycja

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy że konkurs został przedłużony do 19 maja 2014 r. 


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na portalu społecznościowym Facebook.

Kliknij tutaj aby wziąć udział.

 

UWAGA STUDENCI WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Uczelni w Serwisie dla studentów, są dostępne wersje elektroniczne programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, w tym efekty kształcenia dla kierunku oraz sylabusy z poszczególnych przedmiotów. Z wersją drukowaną tych dokumentów można się zapoznać w Dziekanacie Uczelni lub w Rektoracie (pokój nr 3.12.)

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
dr inż. Andrzej Dziewątkowski

 

 

78. Pieigrzymka Akademicka na Jasną Górę 10-11 maja 2014 roku „Zrozumieć człowieka”

Wasza Magnificencjo,

Szanowny Panie Rektorze,

Za dwa miesiące, 27 kwietnia 2014 roku, będziemy się radować kanonizacją bł. Ojca Świętego Jana Pawła II, który razem z bł. Janem XXIII zostanie ogłoszony świętym Kościoła katolickiego.

Uroczystość ta ma ogromne znaczenie dla środowiska akademickiego w Polsce, którego Ksiądz, a następnie Biskup Karol Wojtyła był wybitnym Członkiem, a jako Kardynał i na koniec Ojciec Święty stał się niezwykłym i wspaniałym Protektorem. Świadczą o tym liczne pielgrzymki rektorów i profesorów Wyższych Uczelni naszego Kraju, które udawały się do Watykanu i które z tak wielkim szacunkiem i miłością Jan Paweł II przyjmował u siebie. Świadczą o tym również liczne doktoraty honoris causa, które zostały Mu nadane przez Senaty Wyższych Uczelni, a które On z radością przyjmował, czyniąc przez to zaszczyt tym, którzy zechcieli Go wpisać w poczet swych Honorowych Doktorów.

Wasza Magnificencjo!

Przeżywana w dniach 10-11 maja br. 78. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę będzie przeżywana jako dziękczynienie polskiego środowiska akademickiego składane Bogu za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II. Dlatego też niniejszym jako Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego mam zaszczyt zwrócić się do Waszej Magnificencji
i do przedstawicieli Senatu Uczelni z uprzejmym zaproszeniem do wzięcia udziału w tej szczególnej Pielgrzymce.

Równocześnie pozwalam sobie załączyć jej szczegółowy program.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

PROGRAM

Sobota, 10 maja

g. 14.00 - Wykład dla profesorów pt. WCIELONY LOGOS jako Prawzór harmonii pomiędzy naturą i łaską: prof. Tadeusz Guz (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej. ul. Św. Barbary 41)

g. 14.30-l 5.30 - Adoracja, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Spowiedź (Katedra)

g. 15.30 - Powitanie Rektorów, Profesorów i Studentów: ks. Jacek Siekierski

g. 15.45-16.45 - Wykład pt. Zrozumieć człowieka: dr Wanda i prof. Andrzej Półtawscy

g. 16.45 - Przywitanie i rozpoczęcie Pielgrzymki na Jasną Górę: abp metropolita częstochow­ski Wacław Depo

g. 18.00 - Msza święta koncelebrowana: abp metropolita częstochowski Wacław Depo (Ba­zylika/Wały Jasnogórskie)

g. 20.00 - posiłek dla profesorów i studentów

g. 21.00 - Apel Jasnogórski: abp metropolita łódzki Marek Jędraszewski (Kaplica Matki Bo­skiej Jasnogórskiej)

g. 22.00 - Kim jest człowiek zdolny by kochać: o. Karol Meissner (Bazylika)

Przepis na miłość: M. i K. Marcinkiewiczowie (Sala Kordeckiego)

Wyprawa po słowa: koncert Kapeli Kota (Kaplica św. Józefa) g. 24.oo - Nocne Czuwanie - Brighter Day (Bazylika)

Niedziela, 11 maja

9.00 - Msza święta: abp metropolita łódzki Marek Jędraszewski (Bazylika)

 

Ostatni nabór na studia pomostowe z kierunku Pielęgniarstwo

Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej.

Oligofrenopedagogika

 Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej.

 

 

Dodatkowe informacje