78. Pieigrzymka Akademicka na Jasną Górę 10-11 maja 2014 roku „Zrozumieć człowieka”

Wasza Magnificencjo,

Szanowny Panie Rektorze,

Za dwa miesiące, 27 kwietnia 2014 roku, będziemy się radować kanonizacją bł. Ojca Świętego Jana Pawła II, który razem z bł. Janem XXIII zostanie ogłoszony świętym Kościoła katolickiego.

Uroczystość ta ma ogromne znaczenie dla środowiska akademickiego w Polsce, którego Ksiądz, a następnie Biskup Karol Wojtyła był wybitnym Członkiem, a jako Kardynał i na koniec Ojciec Święty stał się niezwykłym i wspaniałym Protektorem. Świadczą o tym liczne pielgrzymki rektorów i profesorów Wyższych Uczelni naszego Kraju, które udawały się do Watykanu i które z tak wielkim szacunkiem i miłością Jan Paweł II przyjmował u siebie. Świadczą o tym również liczne doktoraty honoris causa, które zostały Mu nadane przez Senaty Wyższych Uczelni, a które On z radością przyjmował, czyniąc przez to zaszczyt tym, którzy zechcieli Go wpisać w poczet swych Honorowych Doktorów.

Wasza Magnificencjo!

Przeżywana w dniach 10-11 maja br. 78. Ogólnopolska Pielgrzymka Akademicka na Jasną Górę będzie przeżywana jako dziękczynienie polskiego środowiska akademickiego składane Bogu za przyczyną Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski za kanonizację Ojca Świętego Jana Pawła II. Dlatego też niniejszym jako Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Akademickiego mam zaszczyt zwrócić się do Waszej Magnificencji
i do przedstawicieli Senatu Uczelni z uprzejmym zaproszeniem do wzięcia udziału w tej szczególnej Pielgrzymce.

Równocześnie pozwalam sobie załączyć jej szczegółowy program.

Z wyrazami głębokiego szacunku

Marek Jędraszewski
Arcybiskup Metropolita Łódzki

 

PROGRAM

Sobota, 10 maja

g. 14.00 - Wykład dla profesorów pt. WCIELONY LOGOS jako Prawzór harmonii pomiędzy naturą i łaską: prof. Tadeusz Guz (Wyższe Seminarium Duchowne Archidiecezji Częstochowskiej. ul. Św. Barbary 41)

g. 14.30-l 5.30 - Adoracja, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Spowiedź (Katedra)

g. 15.30 - Powitanie Rektorów, Profesorów i Studentów: ks. Jacek Siekierski

g. 15.45-16.45 - Wykład pt. Zrozumieć człowieka: dr Wanda i prof. Andrzej Półtawscy

g. 16.45 - Przywitanie i rozpoczęcie Pielgrzymki na Jasną Górę: abp metropolita częstochow­ski Wacław Depo

g. 18.00 - Msza święta koncelebrowana: abp metropolita częstochowski Wacław Depo (Ba­zylika/Wały Jasnogórskie)

g. 20.00 - posiłek dla profesorów i studentów

g. 21.00 - Apel Jasnogórski: abp metropolita łódzki Marek Jędraszewski (Kaplica Matki Bo­skiej Jasnogórskiej)

g. 22.00 - Kim jest człowiek zdolny by kochać: o. Karol Meissner (Bazylika)

Przepis na miłość: M. i K. Marcinkiewiczowie (Sala Kordeckiego)

Wyprawa po słowa: koncert Kapeli Kota (Kaplica św. Józefa) g. 24.oo - Nocne Czuwanie - Brighter Day (Bazylika)

Niedziela, 11 maja

9.00 - Msza święta: abp metropolita łódzki Marek Jędraszewski (Bazylika)

 

Ostatni nabór na studia pomostowe z kierunku Pielęgniarstwo

Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej.

Oligofrenopedagogika

 Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej.

 

 

Studia podyplomowe w zakresie przygotowania pedagogicznego

Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej.

Nabór zimowy

Kliknij na obrazek aby dowiedzieć się więcej.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy, że nastąpiła zmiana godzin pracy kasy Wyższej Szkoły Zarządzania. Więcej informacji tutaj

Dodatkowe informacje