Zarządzanie w ochronie zdrowia

Punkt rekrutacyjny:

 ul. 1-ego Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 30 53 lub 34 368 06 08

Studia podyplomowe z zakresu przygotowania pedagogicznego

Punkt rekrutacyjny:

 ul. 1-ego Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 30 53 lub 34 368 06 08

Oligofrenopedagogika

Punkt rekrutacyjny:

 ul. 1-ego Maja 40
42-200 Częstochowa
tel. 34 368 30 53 lub 34 368 06 08

 

Konkurs !!!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na portalu społecznościowym Facebook.

Kliknij tutaj aby wziąć udział.

 

Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pielęgniarstwo.

Uprzejmie informujmy, że Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie otrzymała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pielęgniarstwo.

Polska Komisja Akredytacyjna po przeprowadzeniu kontroli dnia 28-29.11.2013 r., stwierdziła, że Wyższa Szkoła Zarządzania spełnia wymagania kadrowe, programowe
i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę dydaktyczną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Poziom tego kierunku studiów w pełni odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.

[*]

   Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o przedwczesnej i nagłej  śmierci Męża naszej Studentki

Pani Katarzyny Otawy

Wyrazy szczerego współczucia składają:

Rektor,  Kanclerz oraz cała społeczność akademicka 

Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie

 

 

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zapisz się na studia podyplomowe "Zarządzanie w ochronie zdrowia" a w trakcie nauki zdobędziesz wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, zarządzania finansami, wdrażania jakości i zarządzania personelem, jak również  umiejętności analizowania potrzeb rynku, prowadzenia negocjacji i zawierania kontraktów.

więcej...


Współpraca z zagranicą

Miło nam poinformować, że na początku czerwca odwiedziła nas delegacja z Turcji. Profesorowie po oficjalnym spotkaniu z władzami uczelni odwiedzili studentów z kierunku Pielęgniarstwo na zajęciach oraz zwiedzili laboratoria umiejętności pielęgniarskich.

Wizyta odbywała się w ramach programu Erasmus i jest skutkiem podpisanej umowy bilateralnej z tureckim uniwersytetem. Umowy tego typu obejmują zarówno mobilność nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, jak i studentów, pragnących odbyć część studiów lub praktykę za granicą.
Opiekun mgr Andrzej Bossowski przybliżył gościom atrakcje naszego miasta oraz  Jury Krakowsko - Częstochowskiej.

Serdecznie zapraszamy ponownie. 

 

Dodatkowe informacje