Pozytywna ocena Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pielęgniarstwo.

Uprzejmie informujmy, że Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie otrzymała pozytywną ocenę Polskiej Komisji Akredytacyjnej na kierunku pielęgniarstwo.

Polska Komisja Akredytacyjna po przeprowadzeniu kontroli dnia 28-29.11.2013 r., stwierdziła, że Wyższa Szkoła Zarządzania spełnia wymagania kadrowe, programowe
i organizacyjne, a także posiada odpowiednią bazę dydaktyczną do prowadzenia studiów pierwszego stopnia na kierunku Pielęgniarstwo. Poziom tego kierunku studiów w pełni odpowiada przyjętym kryteriom jakościowym.

[*]

   Z głębokim żalem i smutkiem zawiadamiamy o przedwczesnej i nagłej  śmierci Męża naszej Studentki

Pani Katarzyny Otawy

Wyrazy szczerego współczucia składają:

Rektor,  Kanclerz oraz cała społeczność akademicka 

Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie

 

 

Zarządzanie w ochronie zdrowia

Zapisz się na studia podyplomowe "Zarządzanie w ochronie zdrowia" a w trakcie nauki zdobędziesz wiedzę w zakresie funkcjonowania jednostek służby zdrowia, zarządzania finansami, wdrażania jakości i zarządzania personelem, jak również  umiejętności analizowania potrzeb rynku, prowadzenia negocjacji i zawierania kontraktów.

więcej...


Współpraca z zagranicą

Miło nam poinformować, że na początku czerwca odwiedziła nas delegacja z Turcji. Profesorowie po oficjalnym spotkaniu z władzami uczelni odwiedzili studentów z kierunku Pielęgniarstwo na zajęciach oraz zwiedzili laboratoria umiejętności pielęgniarskich.

Wizyta odbywała się w ramach programu Erasmus i jest skutkiem podpisanej umowy bilateralnej z tureckim uniwersytetem. Umowy tego typu obejmują zarówno mobilność nauczycieli akademickich, pracowników administracyjnych, jak i studentów, pragnących odbyć część studiów lub praktykę za granicą.
Opiekun mgr Andrzej Bossowski przybliżył gościom atrakcje naszego miasta oraz  Jury Krakowsko - Częstochowskiej.

Serdecznie zapraszamy ponownie. 

 

Multimedialny nauczyciel z WSZ

"Niespełna dwustu uczniów. Komputery niemal w każdej sali. Sześć tablic multimedialnych i elektroniczny system spawdzający wiedzę. To Zespół Szkół we Wrzosowej, który przystąpił do projektu: Multimedialny Nauczyciel."

Źródło:http://www.tvorion.pl/


Microsoft DreamSpark

Uprzejmie informujemy że Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie jest członkiem programu Microsoft DreamSpark for Adacemic Institutions , który pozwala na bezpłatne korzystanie w czasie trwania studiów oraz na specjalnych warunkach, po zakończeniu nauki z ogromnej większości oprogramowania firmy Microsoft, w tym systemów operacyjnych, narzędzi programistycznych, serwerów i innych. Wyjątkiem są podstawowe narzędzie z rodziny Office Systems, takie jak PowerPoint, Outlook, Word oraz Excel, które nie wchodzą w skład pakietu oprogramowania w ramach DreamSpark. Natomiast pozostałe elementy rodziny Office, jak Project, Access, Visio są dostępne dla każdego studenta. Co ważne, oprogramowanie jest dostępne w większości przypadków w polskiej wersji językowej.

więcej informacji w "Dziale IT".

Konkurs na FB - III Edycja

UWAGA !!!
Uprzejmie informujemy że konkurs został przedłużony do 19 maja 2014 r. 


Serdecznie zapraszamy do udziału w Konkursie na portalu społecznościowym Facebook.

Kliknij tutaj aby wziąć udział.

 

UWAGA STUDENCI WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE

Uprzejmie informujemy, że na stronie internetowej Uczelni w Serwisie dla studentów, są dostępne wersje elektroniczne programów kształcenia na poszczególnych kierunkach studiów, w tym efekty kształcenia dla kierunku oraz sylabusy z poszczególnych przedmiotów. Z wersją drukowaną tych dokumentów można się zapoznać w Dziekanacie Uczelni lub w Rektoracie (pokój nr 3.12.)

Rektor Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
dr inż. Andrzej Dziewątkowski

 

 

Dodatkowe informacje