Informacja dla studentów kierunku Pielęgniarstwo

Informujemy, że w serwisie studenckim zamieszczone zostały ważne informacje dotyczące realizacji praktyk zawodowych.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych z zakresu Oligofrenopedagogika i Przygotowanie pedagogiczne informujemy, że na serwisie studenckim podane są terminy zajęć on-line
z przedmiotu Emisja głosu. 

Ogłoszenie

Szanowni Studenci i Nauczyciele akademiccy uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym Rada Naukowo-Programowa powołała na stanowisko Rektora Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie Pana dr n. med. Marka Ludwika Grabowskiego.

Pan Rektor ukończył studia doktoranckie na Wydziale Lekarskim Śląskiej Akademii Medycznej w Katowicach. W 1992 obronił pracę doktorską poświęconą zapadalności na wirusowe zapalenie wątroby w województwie częstochowskim, otrzymując tytuł doktora nauk medycznych.

Od 1988 do 1998 pracował na stanowisku Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Częstochowie, a następnie, do 2000 w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Krakowie. Był wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Lekarskiego, specjalistą II stopnia w zakresie rehabilitacji narządu ruchu, organizacji ochrony zdrowia, epidemiologii i zdrowia publicznego, adiunktem w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Mysłowicach. W 2002 objął funkcję zastępcy głównego inspektora sanitarnego, którą pełnił do 2005.

W 2007 zajął się pracą naukową. Objął funkcję adiunkta Górnośląskiej Wyższej Szkoły Pedagogicznej im. Kardynała Augusta Hlonda w Mysłowicach. Został też wykładowcą na Wydziale Nauk o Zdrowiu Akademii Polonijnej w Częstochowie oraz pracownikiem Instytutu Nauk o Zdrowiu i Biotechnologii. Od stycznia do maja 2008 był również dyrektorem Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Częstochowie.

W 2005, za wybitne zasługi dla ochrony zdrowia, prezydent Aleksander Kwaśniewski odznaczył go Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski. Był też odznaczany m.in.:

  •     Brązowym Krzyżem Zasługi
  •     Srebrnym Krzyżem Zasługi
  •     Złotym Krzyżem Zasługi

Jest propagatorem profilaktyki chorób zakaźnych, właściwego stylu życia i odżywiania się.

Ogłoszenie - Dziekanat

UWAGA !  STUDENCI KIERUNKU PIELĘGNIARSTWO LX 12 na serwisie studenckim zostały zamieszczone  informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci kierunku Pielęgniarstwo! 

Informujemy, że na serwisie studenckim zamieszczony został harmonogram zajęć praktycznych i praktyk zawodowych na semestr letni 2015-2016.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uwaga słuchacze studiów podyplomowych!

Uprzejmie informujemy że na serwisie studenckim zamieszczone są wyniki egzaminu dyplomowego, który odbył się dnia 06.02.2016 r. 

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni słuchacze studiów podyplomowych w zakresie Zarządzanie w ochronie zdrowia, Zarządzanie w oświacie, Zarządzanie i administracja oraz Bezpieczeństwo i higiena pracy sem. 1 i sem. 2

Informujemy, że na serwisie studenckim zamieszczone zostały wyniki zaliczenia z przedmiotu ,,Podstawy zarządzania” i z przedmiotu ,,Psychofizyczne uwarunkowania środowiska pracy”

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że dzisiaj tj, 21.01.2016 r. Dziekanat Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie czynny jest do godz. 13:30.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni słuchacze kierunku: PRZYGOTOWANIE PEDAGOGICZNE sem. 3, BHP sem. 1 i sem. 2, ZARZĄDZANIE w OCHRONIE ZDROWIA sem. 1, ZARZĄDZANIE W OŚWIACIE sem. 1 i sem. 2,  ZARZĄDZANIE i ADMINISTRACJA sem. 1 i sem. 2.  Informujemy, że na serwisie studenckim zamieszczone zostały terminy zajęć on - line z Panem dr Sewerynem Cichoniem

Dodatkowe informacje