Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci, pierwszego roku na kierunku Pielęgniarstwo ścieżka 6 semestralna.

Serdecznie zapraszamy na spotkanie informacyjne 5 grudnia 2017 r. o godzinie 14.00. sala 1.1. Na spotkaniu zostanie Państwu przedstawiony  rozkładu zajęć  w poniedziałki, wtorki i czwartki .

Bardzo prosimy aby grupa wybrała starostę.

Spotkanie jest obowiązkowe.

Szkolenie BHP LX 14

Szanowni studenci
Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB z grupy LX 14, które w dniu 21.11.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 21.11.2017r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Oświadczenia na szkolenie BHP MSZ

Szanowni studenci,
Uprzejmie informujemy, że OBOWIĄZKOWE szkolenie BHP dla Grupy IV z LX16, którzy będą realizowali zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Miejskim Szpitalu Zespolonym w Częstochowie ul. Mickiewicza 12 od 28.12.2017r., odbędzie się 20.11.2017r. o godz. 8.00 w Sali kominkowej przy ul. Mirowskiej 15. Na szkolenie należy zabrać wypełnione oświadczenia, których wzór zamieszczony jest w serwisie studenckim w ogłoszeniu „Oświadczenia na szkolenie BHP MSZ”. Harmonogram praktyk wraz z podziałem studentów z grupy LX 16 znajduje się w serwisie studenckim. 

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy że w piątek tj. 10.11.2017 r. Uczelnie będzie nieczynna.

Ogłoszenie - kwestura

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo” Wyższej Szkoły Zarządzania w  Częstochowie są zobowiązani do uregulowania następujących składek na  ubezpieczenia:

1) Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) - 30 zł
(dotyczy grup LX14, LX15, LX16, LIII17, LX17, PX17A, PX17B, PX17C)

2) Ubezpieczenie obejmujące ryzyko ekspozycji zawodowej na zakażenia –
52,54 zł (dotyczy grup LX14, LX15, PX17A, PX17B, PX17C)

3) Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) – 12,75 zł
(dotyczy grupy PX17A, PX17B, PX17C)

OBOWIĄZKOWE SKŁADKI NA POWYŻSZE UBEZPIECZENIA NALEŻY WPŁACAĆ W
NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30 listopada 2017 r.

Składki można wpłacać:

przelewem na konto Uczelni nr 75 1020 1664 0000 3702 0019 1890
(w tytule wpłaty proszę podać odpowiednie ubezpieczenie: ekspozycja, OC
lub NNW)

lub w Kwesturze Uczelni przy ul. 1 Maja 40
(od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 – 15.00)

Studenci kierunku „Pielęgniarstwo”, którzy nie opłacą w podanym terminie właściwych składek na ubezpieczenia, nie będą mogli realizować zajęć praktycznych i praktyk zawodowych w zakładach opieki zdrowotnej.  Konieczność posiadania powyższych ubezpieczeń jest zapisana w umowach  zawieranych przez Wyższą Szkołę Zarządzania w Częstochowie z placówkami realizującymi kształcenie praktyczne.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci

Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim został zamieszczony Harmonogram praktyk dla LX 15 ( IOS )

Termin pierwszych praktyk to 14.11.2017r. Informujemy również o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU STUDENTÓW z LX 15 ( IOS) , którzy w dniu 14.11.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 14.11.2017 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni studenci,

Uprzejmie informujemy, iż w Serwisie Studenckim zamieszczone zostały HARMONOGRAMY PRAKTYK dla LX 14 oraz LX 16. Termin rozpoczęcia pierwszych praktyk to 07.11.2017r.

Informujemy również o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB, które w dniu 07.11.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 07.11.2017r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Studenci,

Grupy L X14, L X16, L III17,  P III17 A, P X17 A - uprzejmie informujemy, że spotkanie informacyjno-organizacyjne dotyczące praktyk z Panią mgr R. Sówką odbędzie w dniu 05.11.2017 r. w godzinach 12:00-14:20. Pani Koordynator wejdzie do każdej z grup na zajęciach.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniu jutrzejszym, tj. 31.10.2017 r. Dziekanat oraz Kwestura Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie będą nieczynne. 

 

Dodatkowe informacje