Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy że Uczelnie w okresie świątecznym tj. 22.12.2017 - 01.01.2018 r. będzie nieczynna. Zapraszamy serdecznie od 02.01.2018 r. 

Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni studenci kierunku pielęgniarstwo!

Informujemy, że decyzje o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej będą do odbioru w dziekanacie od 12 grudnia 2017 r. Pierwsze wypłaty planowane są na ok. 20 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB z grupy PX 17 ABC, które w dniu 13.12.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 13.12.2017r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie i nie były wcześniej na praktykach w w/w placówce. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie - dziekanat

Uprzejmie informujemy, że w dniach 01.12-02.12.2017 r. w Dziekanacie będą wydawane karty egzaminacyjne dla kierunków: Oligofrenopedagogika sem 1 i 2 oraz Pielęgniarstwo studia Pomostowe.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim został zamieszczony Harmonogram praktyk dla PIII 17A i LX 15 Chirurgia.

Ogłoszenie - Dziekanat

 Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim został zamieszczony Harmonogram praktyk dla P X 17 A B C.

Termin pierwszych praktyk to 28.11.2017 r.

Prosimy o realizację zajęć praktycznych i praktyk zawodowych z poszczególnych przedmiotów tylko i wyłącznie zgodnie z INDYWIDUALNYMI HARMONOGRAMAMI ZALICZEŃ. Informujemy również o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB z grupy P X 17 A B C, które w dniu 28.11.2017 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 28.11.2017r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach
Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Ogłoszenie - Dziekanat

Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim został zamieszczony Harmonogram praktyk dla L III 17.

Termin pierwszych praktyk to 27.11.2017 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

UWAGA!!!
Szanowni Słuchacze,

Bardzo prosimy zapoznać się z aktualizacja planów z dnia 21.11.2017r. Zmiana planów dotyczy Słuchaczy z kierunków Zarządzanie w ochronie zdrowia oraz Wspomaganie rozwoju osób z autyzmem w tym z zespołem Aspergera i niepełnosprawnością sprzężoną w edukacji.

Dodatkowe informacje