Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni Studenci, w serwisie studenckim został umieszczony zakres tematyczny na egzamin podyplomowy LUTY 2018.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni Słuchacze,

Uprzejmie informujemy, że egzamin końcowy studiów podyplomowych odbędzie się 10.02.2018 r. o godzinie 10.00 w Auli Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie.

Ogłoszenie - Dziekanat

Planowane terminy zjazdów na kierunku Pielęgniarstwo ( terminy mogą ulec zmianie )

 • 23.02. - 25.02.2018;
 • 02.03. - 04.03.2018;
 • 16.03. - 18.03.2018;
 • 23.03. - 25.03.2018;
 • 13.04. -15.04.2018;
 • 20.04. - 22.04.2018;
 • 27.04. - 29.04.2018;
 • 11.05. - 13.05.2018;
 • 25.05. - 27.05.2018;
 • 8.06. - 10.06.2018;
 • 15.06. - 17.06.2018.

Szanowni studenci

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim Harmonogramu praktyk dla PX 17 ABC z przedmiotu NEUROLOGIA. Terminy pierwszych praktyk to 08.01.2018 r.

Informujemy również o zamieszczeniu WYKAZU OSÓB z grupy PX 17 ABC, które w dniach 08.01.2018 r. oraz 23.01.2018 r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej.

Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniach 08.01.2018 r. oraz 23.01.2018 r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie zgodnie z harmonogramem praktyk.

Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Szanowni studenci L III 17

Uprzejmie informujemy, iż w serwisie studenckim został zamieszczony harmonogram Praktyk Zawodowych dla L III 17 z przedmiotu "Podstawy pielęgniarstwa". Termin pierwszych praktyk to 08.01.2018 r.

Ogłoszenie

Uprzejmie informujemy że Uczelnie w okresie świątecznym tj. 22.12.2017 - 01.01.2018 r. będzie nieczynna. Zapraszamy serdecznie od 02.01.2018 r. 

Ogłoszenie - dziekanat

Szanowni studenci kierunku pielęgniarstwo!

Informujemy, że decyzje o przyznaniu świadczeń pomocy materialnej będą do odbioru w dziekanacie od 12 grudnia 2017 r. Pierwsze wypłaty planowane są na ok. 20 grudnia 2017 r.

Ogłoszenie - Dziekanat

Szanowni studenci

Informujemy o zamieszczeniu w Serwisie Studenckim WYKAZU OSÓB z grupy PX 17 ABC, które w dniu 13.12.2017r. na godz. 8.00, mają zgłosić się na OBOWIĄZKOWE Szkolenie BHP do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy ul. Bialskiej. Szkolenie to jest przeznaczone tylko dla osób, które w dniu 13.12.2017r. rozpoczynać będą zajęcia praktyczne i praktyki zawodowe w Oddziałach Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Częstochowie i nie były wcześniej na praktykach w w/w placówce. Szczegóły szkolenia zamieszczone są w Serwisie Studenckim w ogłoszeniu z Wykazem Studentów.

Dodatkowe informacje