Kursy i szkolenia dla grup zorganizowanych

Kursy i szkolenia dla grup zorganizowanych

Na udział w każdym organizowanym przez nas szkoleniu dla grup zorganizowanych proponujemy Państwu atrakcyjne rabaty

 

przy zgłoszeniu od 10 do 20 osób - 10% rabatu

przy zgłoszeniu od 20 - 40 osób - 15% rabatu

przy zgłoszeniu powyżej 40 osób - 20% rabatu

 

Realizujemy również szkolenia na zamówienie, dostosowane do indywidualnych potrzeb
i oczekiwań naszych Klientów.

Miejscem realizacji szkoleń dla grup zorganizowanych może być siedziba Państwa firmy lub Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie. Każde szkolenie możemy również zorganizować poza Częstochową w dogodnym dla Państwa miejscu.

Szczegółowe informacje i zapisy:
Ewelina Jankowska
Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie
tel. 34 368 30 53, 34 368 06 08
kursy@wsz.edu.pl

 

Warsztaty - Wygraj ze stresem

 

Jak być coachem dla siebie i innych

Jak być coachem dla siebie i innych

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1380 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołem, przedsiębiorstwem

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami coachingowymi oraz ich wykorzystywaniem w praktyce w zarządzaniu zespołem.

Program szkolenia: 16 godzin

 • Czym jest coaching?

 • Istota, zasady i etyka coachingu

 • Kilka najskuteczniejszych technik i narzędzi coachingowych

 • Praca z własnymi marzeniami i celami

 • Biznes coaching - rozwój kompetencji

 • Trudna sztuka zadawania wartościowych pytań

 • Zasady pracy z innymi ludźmi -czyli i ty możesz zachowywać się jak coach

Dlaczego nie mogę się z tobą dogadać? (metodologia Insights Discovery)

Dlaczego nie mogę się z tobą dogadać? (metodologia Insights Discovery)

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1260 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla menagerów, kierowników różnego szczebla, kierowników działów sprzedażowych, pracowników obsługi klienta, wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę nt. różnic osobowościowych.

Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu poznanie metodologii tzw. "różnic osobowościowych" - będącej bardzo silnym i praktycznym narzędziem w zarządzaniu innymi osobami,
wszelkiej sprzedaży, negocjacjach, obsłudze klienta i kontaktach z innymi ludźmi w życiu prywatnym. Szkolenie zawierało będzie moduł autodiagnozy - w
której uczestnicy dokonają rozpoznania własnego stylu funkcjonowania - czyli
ulubionej i preferowanej formy komunikowania się i zachowań osobistych.

Program szkolenia: 16 godzin

 • Czym różnimy się między sobą w zachowaniach, komunikacji i relacjach  (wg C. G. Junga)

 • Jaki jest mój preferowany styl funkcjonowania na podstawie 4 energii kolorystycznych

 • Jak rozpoznawać style funkcjonowania innych ludzi

 • Elastyczność zachowań własnych - czyli jak się dogadywać i współistnieć z innymi

 • Sztuka adaptacji zachowań

 • Zastosowanie INSIGHTS w relacjach służbowych, sprzedażowych i osobistych

 • Sztuka motywowania niefinansowego

Ciało, emocje i kłamstwa (czyli co zdradza ciało?)

Ciało, emocje i kłamstwa (czyli co zdradza ciało?)

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1180 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Cele szkolenia: Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie wiedzy na temat zachowań niewerbalnych oraz umiejętności ich odczytywania i interpretowania.

Program szkolenia: 16 godzin

 • Gesty i mimika - odczytywanie emocji innych ludzi

 • Nastawienie, motywacja i rezygnacja - które widać, słychać i czuć (nawet gdy tego nie chcesz)

 • Nieświadome zachowania kłamcy

 • Jak dostrajać się do drugiej osoby, aby czułą się przy nas komfortowo

 • Świadome wywieranie wpływu na zachowania innej osoby

Poznaj NLP i język perswazji

Poznaj NLP i język perswazji

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1800 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób, które pragną poznać i pogłębić praktyczną wiedzę na temat skutecznej perswazji. Dla tych, którzy chcą nauczyć się, jak radzić sobie z manipulacją. Dla wszystkich tych, którzy zdają sobie sprawę, iż umiejętność skutecznego przekonywania stanowi podstawę każdego sukcesu.

Cele szkolenia: Dyrektorzy, kierownicy wszystkich szczebli, osoby zarządzające zespołem, wszyscy zainteresowani tematyka szkolenia.

Program szkolenia: 16 godzin

 • Prawda i mity o NLP

 • Świadome kreowanie własnych celów i planów życiowych

 • Jak nie sabotować swoich działań i wzmacniać auto-motywacji

 • Schematy i ograniczenia myślowe - czyli co mnie powstrzymuje i nie pozwala zrealizować celów

 • Rapport - czyli jak wytwarzać silną więź z rozmówcą bez użycia słów

 • Skuteczne techniki lingwistyczne (presupozycje, implikacje, magiczne słowa)

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są kierownicy zespołów, pracownicy o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego, osoby nastawione na rozwój własnych kompetencji, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem wypalenia zawodowego oraz wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia zawodowego.

Program szkolenia: 16 godzin

 • jak rozpoznać objawy wypalenia zawodowego

 • czy jestem podatny na wypalenie zawodowe i czy ono mi grozi

 • jakie są sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu

 • motywacja w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

 • odporność na stres i kontrola emocji

Asertywność w relacjach pracowniczych

Asertywność w relacjach pracowniczych

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia, którzy chcą wzmocnić swoją postawę asertywną w kontaktach zawodowych i osobistych.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi i zachowaniami asertywnymi oraz ich wykorzystywaniem na co dzień.

Program szkolenia: 16 godzin

 • Czym jest asertywność

 • Charakterystyka postawy asertywnej, uległej, agresywnej

 • Skutki zachowań asertywnych, uległych i agresywnych

Sztuka wystąpień publicznych, autoprezentacja

Sztuka wystąpień publicznych, autoprezentacja

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 760 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które w pracy zawodowej stają przed koniecznością publicznego prezentowania osiągnięć oraz planów swojej firmy, instytucji czy organizacji oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia.

Cele szkolenia: Poznanie podstawowych zasad formułowania logicznych i interesujących wypowiedzi. Zdobycie wiedzy na temat, jak przygotować się do wystąpień publicznych oraz jaką taktykę stosować w dyskusjach, jak wykorzystywać techniki prowadzenia negocjacji i jak pracować nad techniką mowy i kulturą słowa.

Program szkolenia: 16 godzin

 • Jak odbierane są nasze wypowiedzi

 • Kultura języka polskiego

 • Co wpływa na atrakcyjność i skuteczność wypowiedzi

 • Ćwiczenia wystąpień publicznych z użyciem kamery

Dodatkowe informacje