Szkolenia

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą szkoleniową:

 

 Organizowane przez nas szkolenia: 

  • są prowadzone przez specjalistów w danym zakresie;

  • pozwalają zdobyć wszechstronną wiedzę specjalistyczną w zakresie określonej tematyki; 

  • są miejscem wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami;

  • są potwierdzone certyfikatem ukończenia szkolenia 

Kursy i szkolenia organizowane są co 2 miesiące. Terminy szkoleń dla grup zorganizowanych ustalane są indywidualnie.

 

Szczegółowe informacje i zapisy:

Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie 
tel. 34 368 30 53, 34 368 06 08 
kursy@wsz.edu.pl

 

 

 

 

 

 

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób chcących wykonywać zadania służby BHP w zakładach pracy.

Szkolenia z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób chcących wykonywać zadania służby BHP w zakładach pracy.

Szkolenie skierowane jest do absolwentów szkół wyższych
ze specjalnością BHP również dla absolwentów Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie

 

Program szkolenia zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI
I PRACY
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy
 (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

 

Szkolenie obejmuje  64 godziny, w tym 10 godzin wykładów, 10 godzin ćwiczeń
oraz 44 godziny  realizowane w ramach pracy własnej (samokształcenie) oraz zajęć on-line.

Szkolenie będzie realizowane w budynku Uczelni przy ul. 1-go Maja 40  oraz
za pośrednictwem platformy internetowej INES.

 

CENA ZA KURS

650,00 ZŁ.

 

cena za kurs obejmuje materiały szkoleniowe oraz egzamin nadający uprawnienia zawodowe, potwierdzone certyfikatem

 

PROMOCYJNA CENA dla absolwentów WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA
W CZĘSTOCHOWIE !!!

 

CENA DLA ABSOLWENTÓW WSZ

550,00 ZŁ.

Informacje i zapisy :
DZIEKANAT
Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
 ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa
telefony kontaktowe:
(34) 368 - 30 - 53
(34) 368 - 06 - 08

 

Szkolenia okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy.

Szkolenia okresowe z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy dla osób wykonujących zadania służby BHP w zakładach pracy.

Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących zadania służby  BHP w zakładach pracy w tym specjalistów z poza zakładów.

Ukończenie szkolenia nadaje uprawnienia wykonywania zadania służby BHP na okres 5 lat.

 

Program szkolenia zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI
I PRACY
z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy
 (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

Szkolenie okresowe  obejmuje  32 godziny, w tym 5 godzin wykładów, 10 godzin ćwiczeń
oraz 17 godziny  realizowane w ramach pracy własnej (samokształcenie) oraz zajęć on-line.

Szkolenie będzie realizowane w budynku Uczelni przy ul. 1-go Maja 40  oraz
za pośrednictwem platformy internetowej MOODLE.

Szkolenie poprowadzą wykwalifikowani specjaliści z dziedziny prawa pracy
oraz ochrony pracy.

CENA ZA KURS

480,00 ZŁ.

 Szkolenie potwierdzone certyfikatem

[Szkolenie rozpocznie się 9 sierpnia o godz. 15.00 w Wyższej Szkole Zarządzania
w Czestochowie ul. 1 - go Maja 40

Informacje i zapisy:

DZIEKANAT
Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
 ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa
telefony kontaktowe:
(34) 368 - 30 - 53
(34) 368 - 06 - 08

 

Dodatkowe informacje