Płatnik, Symfonia

Płatnik, Symfonia 

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 380 zł

Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zdobycie praktycznych umiejętności dotyczących Programu Płatnik oraz Symfonia zapoznanie się z funkcjami i możliwościami w/w programów.

Program szkolenia: 16 godzin

 • Wprowadzanie danych,

 • Tworzenie dokumentów,

 • zgłoszenie ubezpieczonych do ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych zgłoszenie członków rodziny ubezpieczonego do ubezpieczenia zdrowotnego– druki ZUA, ZZA, ZCZA

 • ustawienie parametrów konfiguracyjnych programu – Okres rozliczeniowy, Kwota przeciętnego wynagrodzenia chorobowego

 • tworzenie dokumentów rozliczeniowych ze dokumentów zgłoszeniowych

 • tworzenie dokumentów rozliczeniowych z dokumentów rozliczeniowych z innego miesiąca

 • korekty dokumentów zgłoszeniowych,

 • korekty dokumentów rozliczeniowych

 • tworzenie dokumentów płatniczych,

 • pozostałe funkcje

Corel /poziom podstawowy lub zaawansowany/

Corel /poziom podstawowy lub zaawansowany/

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 520 zł

Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu przekazanie wiedzy na temat sprawnego poruszania się w środowisku tworzenia i edycji prac graficznych. Szkolenie obejmuje naukę rysowania prostych obiektów, pracę z tekstem jak również projektowanie wizytówek czy broszur.

Program szkolenia: 16 godzin

 • Podstawowe operacje w programie

 • Narzędzia wspomagające pracę programu

 • Praca z tekstem

 • Praca z obiektami

 • Efekty

 • Mapy bitowe

Zarządzanie sklepem internetowym

Zarządzanie sklepem internetowym

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 520 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do początkujących  e-biznesmenów,  osób planujących rozwinięcie działalności w e-handlu lub tych, którzy posiadają już sklepy, ale chcieliby poszerzyć i ugruntować swoją wiedzę z zakresu ich prowadzenia oraz do wszystkich osób zainteresowane tematyką szkolenia.

Cele szkolenia: Udział w kursie pozwoli uczestnikom na zdobycie wiedzy, będącej podstawą do samodzielnego konfigurowania i obsługiwania sklepu internetowego.

Program szkolenia: 24 godziny

 • Projektowanie sklepu internetowego

 • Promocja sklepu i produktów

 • Analityka internetowa

 • Reklama sklepu internetowego

 • Obsługa klienta w e- sklepie

Grafika komputerowa

Grafika komputerowa 

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 580 zł

Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Celem szkolenia zapoznanie uczestników z podstawowymi programami graficznymi

Program szkolenia: 24 godziny

 • omówienie możliwości programów graficznych,

 • efekty specjalne,

 • narzędzia internetowe,

 • tworzenie tekstu z wykorzystaniem galerii gotowych wzorów

 • Obsługa programów Adobe Photoshop, Corel Draw, Cool3D

 

Projektowanie stron www

Projektowanie stron www 

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 580 zł

Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę niezbędną do tworzenia i administrowania stronami www.

Program szkolenia: 24 godziny

 • zarządzanie bazą danych MySQL za pomocą phpMyAdmin,

 • dodawanie treści w kategoriach,

 • instalacja systemu Joomla na komputerze lokalnym i zdalnym serwerze,

 • global settings oraz SEF URLs (ustawianie "przyjaznych" linków),

 • moduły i komponenty oraz zastosowanie pluginów i szablonów,

 • administracja użytkownikami, zarządzanie a także publikowanie i modyfikowanie menu.

 

Excel /poziom podstawowy lub zaawansowany/

Excel /poziom podstawowy lub zaawansowany/

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 380 zł

Adresaci szkolenia: Wszystkie osoby zainteresowane tematyka szkolenia.

Cele szkolenia: Uczestnicy szkolenia zdobędą wiedzę niezbędną do posługiwania się programem Excel z wykorzystaniem jego głównych funkcji.

Program szkolenia: 16 godzin

 • podstawy obsługi programu

 • podstawowe funkcje i formuły

 • edycja dokumentów

 • funkcje obliczeniowe

 • operacje na danych

 • wykresy i zestawienia

 

Kursy kwalifikacyjne dla pielęgniarek

WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA W CZĘSTOCHOWIE

ogłasza zapisy na kursy kwalifikacyjne i specjalistyczne dla pielęgniarek i położnych.

 

Przewiduje się realizację następujących kursów:

 

KURSY KWALIFIKACYJNE

1) W dziedzinie Pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek – cena 1 300,00 zł (warunkiem zakwalifikowania na kurs jest legitymowanie się zaświadczeniem o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran)

2) W dziedzinie Pielęgniarstwa onkologicznego dla pielęgniarek – cena 1 200,00 zł

3) W dziedzinie pielęgniarstwa psychiatrycznego dla pielęgniarek – cena 1 600,00 zł

 

KURSY SPECJALISTYCZNE

1) Opieka pielęgniarska nad chorymi dorosłymi w leczeniu systemowym nowotworów dla pielęgniarek i położnych – cena 750,00 zł;

2) Rehabilitacja osób z przewlekłymi zaburzeniami psychicznymi dla pielęgniarek – cena 900,00 zł;

3) Wykonanie i interpretacja zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych – cena 800,00 zł;

4) Wywiad i badanie fizykalne dla pielęgniarek i położnych – cena 700,00 zł;

5) Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część I (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa) – cena 750,00 zł;

6) Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych część II (przeznaczona dla pielęgniarek i położnych posiadających dyplom ukończenia studiów, co najmniej pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo lub położnictwo oraz pielęgniarek i położnych posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa lub położnictwa) – cena 600,00 zł.

 

REKRUTACJA

Punkt Rekrutacyjny
ul. 1 Maja 40, tel. 34 368 06 08
Czynny w godzinach: od poniedziałku do piątku: 8:00 do 15:00


-  wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie – na ustalonym druku,

-  wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie – na ustalonym druku,
Kandydaci na kursy są zobowiązani złożyć następujące dokumenty:

-  kserokopię dowodu osobistego – oryginał do wglądu,

-  dokumenty, potwierdzające posiadanie co najmniej 6-miesięcznego stażu pracy w zawodzie pielęgniarki lub położnej, np. świadectwo pracy albo zaświadczenie o zatrudnieniu (dotyczy kursów kwalifikacyjnych),

-  kserokopię prawa wykonywania zawodu – oryginał do wglądu;

-  kserokopię dyplomu ukończenia studiów wyższych lub dyplomu specjalisty – oryginały do wglądu (dotyczy kursu Ordynowanie leków i wypisywanie recept dla pielęgniarek i położnych);

-  kserokopię zaświadczenia o ukończeniu kursu specjalistycznego w zakresie leczenia ran – oryginał do wglądu (dotyczy kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa geriatrycznego dla pielęgniarek).

 

Terminy zapisów: 14.12.2015 – 29.01.2016

 

DRUKI DO POBRANIA

Wniosek o dopuszczenie do udziału w kursie 

  

UWAGA!

Informujemy jednocześnie, że Wyższa Szkoła Zarządzania w Częstochowie złożyła projekt w odpowiedzi na konkurs „Kształcenie podyplomowe pielęgniarek i położnych” Nr POWR.05.04.00-IP.05-00-002/15 w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, co oznacza, że w przypadku uzyskania ze środków Unii Europejskiej dofinansowania, wymienione powyżej kursy będą realizowane NIEODPŁATNIE.

Szkolenia behawioralne

POZNAJ NLP i JĘZYK PERSWAZJI

 • Prawda i mity o NLP
 • Świadome kreowanie własnych celów i planów życiowych
 • Jak nie sabotować swoich działań i wzmacniać auto-motywacji
 • Schematy i ograniczenia myślowe - czyli co mnie powstrzymuje i nie pozwala zrealizować celów
 • Rapport - czyli jak wytwarzać silną więź z rozmówcą bez użycia słów
 • Skuteczne techniki lingwistyczne (presupozycje, implikacje, magiczne słowa)


CIAŁO, EMOCJE i KŁAMSTWA
(Czyli co zdradza ciało?)

 • Gesty i mimika - odczytywanie emocji innych ludzi
 • Nastawienie, motywacja i rezygnacja - które widać, słychać i czuć (nawet gdy tego nie chcesz)
 • Nieświadome zachowania kłamcy
 • Jak dostrajać się do drugiej osoby, aby czułą się przy nas komfortowo
 • Świadome wywieranie wpływu na zachowania innej osoby


DLACZEGO NIE MOGĘ SIĘ Z TOBĄ DOGADAĆ?
(metodologia Insights Discovery)

Ten warsztat to jedna z metodologii tzw "różnic osobowościowych" - będąca
bardzo silnym i praktycznym narzędziem w zarządzaniu innymi osobami,
wszelkiej sprzedaży, negocjacjach, obsłudze klienta i ... życiu osobistym z
innymi ludźmi. Warsztat będzie składał się także z modułu autodiagnozy - w
której uczestnicy dokonają rozpoznania własnego stylu funkcjonowania - czyli
ulubionej i preferowanej formy komunikowania się i zachowań osobistych.

 • Czym różnimy się między sobą w zachowaniach, komunikacji i relacjach  (wg C.G.Junga)
 • Jaki jest mój preferowany styl funkcjonowania na podstawie 4 energiikolorystycznych
 • Jak rozpoznawać style funkcjonowania innych ludzi
 • Elastyczność zachowań własnych - czyli jak się dogadywać i współistnieć z innymi
 • Sztuka adaptacji zachowań
 • Zastosowanie INSIGHTS w relacjach służbowych, sprzedażowych i osobistych
 • Sztuka motywowania niefinansowegoJAK BYĆ COACHEM DLA SIEBIE I INNYCH

 • O co chodzi w tym coachingu?
 • Istota, zasady i etyka coachingu
 • Kilka najskuteczniejszych technik i narzędzi coachingowych
 • Praca z własnymi marzeniami i celami
 • Biznes coaching - rozwój kompetencji
 • Trudna sztuka zadawania wartościowych pytań
 • Zasady pracy z innymi ludźmi -czyli i ty możesz zachowywać się jak coach

Informacje i zapisy :
DZIEKANAT
Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie
ul. 1 Maja 40, 42-200 Częstochowa
telefony kontaktowe:
(34) 368 - 30 - 53
(34) 368 - 06 - 08

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Kurs doskonalący dla ratowników medycznych

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 650 zł

Adresaci szkolenia: Kurs doskonalący skierowany jest do czynnych zawodowo ratowników medycznych.

Cele szkolenia: Celem kursu doskonalącego jest pogłębienie i aktualizacja wiedzy i umiejętności z zakresu medycyny ratunkowej i organizacji ratownictwa medycznego.

Program szkolenia: 48 godzin

Kurs organizowany jest na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie doskonalenia zawodowego ratowników medycznych, na podstawie art.12 ust. 2 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191 poz. 1410).
Program kursu opracowany jest przez Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego.

 

 

 

Dodatkowe informacje