Zarządzanie stresem

Zarządzanie stresem

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane do kadry menadżerskiej oraz wszystkich zainteresowanych tematyką szkolenia

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z metodami i strategiami walki ze stresem.

Program szkolenia: 16 godzin

 • Czym jest stres

 • Rodzaje, objawy i fazy stresu

 • Sposoby radzenia sobie ze stresem

 • Asertywność i skuteczna komunikacja w walce ze stresem

 • Stres zawodowy

 • Ćwiczenia relaksacyjne

Skuteczna komunikacja

Skuteczna komunikacja

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Cele szkolenia: Zapoznanie uczestników z zasadami skutecznej komunikacji interpersonalnej.

Program szkolenia: 16 godzin

 • Czym jest komunikacja

 • Jak pokonywać bariery w komunikacji interpersonalnej

 • Sztuka słuchania

 • Metody efektywnej komunikacji

 • Komunikacja niewerbalna

 • Zgodność komunikacji werbalnej i niewerbalnej

Miesięczne konwersacyjne kursy intensywne (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański)

Miesięczne konwersacyjne kursy intensywne (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański)

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1600 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są osoby chcące poznać język w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w życiu codziennym.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranym językiem obcym w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w życiu codziennym.

Program szkolenia: 60 godzin

Niemiecki dla pracowników z branży budowlanej

Niemiecki dla pracowników z branży budowlanej

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 850 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są przedstawiciele branży budowlanej chcący poznać niemiecki język branżowy.

Cele szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyficznym słownictwem używanym w branży budowlanej niezbędnym do codziennej pracy w tej branży w krajach niemieckojęzycznych.

Program szkolenia: 30 godzin

Angielski dla pracowników z branży budowlanej

Angielski dla pracowników z branży budowlanej

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 850 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są przedstawiciele branży budowlanej chcący poznać angielski język branżowy.

Cele szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyficznym słownictwem używanym w branży budowlanej niezbędnym do codziennej pracy w tej branży w krajach anglojęzycznych.

Program szkolenia: 30 godzin

Niemiecki dla pielęgniarek/opiekunek

Niemiecki dla pielęgniarek/opiekunek

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 850 zł

Adresaci szkolenia: Przedstawiciele branży medycznej, pielęgniarki, opiekunki chcące poznać niemiecki język branżowy.

Cele szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyficznym słownictwem używanym w branży medycznej niezbędnym do codziennej pracy pielęgniarki lub opiekunki w krajach niemieckojęzycznych.

Program szkolenia: 30 godzin

Angielski dla pielęgniarek/opiekunek

Angielski dla pielęgniarek/opiekunek

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 850 zł

Adresaci szkolenia: Przedstawiciele branży medycznej, pielęgniarki, opiekunki chcące poznać angielski język branżowy.

Cele szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyficznym słownictwem używanym w branży medycznej niezbędnym do codziennej pracy pielęgniarki lub opiekunki w krajach anglojęzycznych.

Program szkolenia: 30 godzin

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 480 zł

Adresaci szkolenia: Wszyscy pracownicy przetwarzający dane osobowe. W szczególności pracownicy przetwarzający dużą liczbę danych, pracownicy przetwarzający dane wrażliwe oraz osoby zajmujące się obsługą klienta.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z przepisami prawa dotyczącymi ochrony danych osobowych, a także aktualnymi interpretacjami, wymaganiami i zaleceniami stawianymi przez Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

Program szkolenia: 8 godzin

 • Przepisy prawa w zakresie ODO

 • Omówienie najnowszych nowelizacji w zakresie danych osobowych

 • Inne definicje w zakresie ODO i ich praktyczne zastosowanie

 • Europejskie regulacje prawne w zakresie ODO

 • Zakres podmiotów objętych wymogami prawnymi w zakresie ODO

 • Zakres danych objętych wymogami prawnymi w zakresie ODO

 • Kto w firmie jest za co odpowiedzialny ADO/ABI

 • Zakres praw i obowiązków ADO/ABI

 • Polityka bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w naszej firmie

 • Instrukcja zarządzania danymi elektronicznymi w firmie

 • Instrukcja zarządzania danymi papierowymi w firmie

 • Sankcje przewidziane Ustawą i inne konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem ODO

 • Omówienie Instrukcji Bezpieczeństwa Informacji

 • Kto, co i komu może udostępniać (praktyczne aspekty ODO)

 • Praktyczne ćwiczenia

Kurs języka migowego

Kurs języka migowego

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 460 zł

Adresaci szkolenia: Kurs kierowany jest do wszystkich którzy chcą zdobyć umiejętność komunikowania się za pomocą języka migowego.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowym zakresem słownictwa, wyrażeniami oraz zasadami komunikacji z osobami z uszkodzonym narządem słuchu.

Program szkolenia: 30 godzin

 • podstawowy zakres słownictwa

 • alfabet

 • liczebniki

 • znaki migowe z zakresu tematycznego – dom i jego wyposażenie, rodzina, opis postaci, uczucia i emocje, określenia czasu, żywność i posiłki   – realizowany
  w języku miganym (SJM) oraz w polskim języku migowym (PJM)

Dodatkowe informacje