Jak być coachem dla siebie i innych

Jak być coachem dla siebie i innych

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1380 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla osób zarządzających zespołem, przedsiębiorstwem

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z podstawowymi metodami coachingowymi oraz ich wykorzystywaniem w praktyce w zarządzaniu zespołem.

Program szkolenia: 16 godzin

  • Czym jest coaching?

  • Istota, zasady i etyka coachingu

  • Kilka najskuteczniejszych technik i narzędzi coachingowych

  • Praca z własnymi marzeniami i celami

  • Biznes coaching - rozwój kompetencji

  • Trudna sztuka zadawania wartościowych pytań

  • Zasady pracy z innymi ludźmi -czyli i ty możesz zachowywać się jak coach

Dodatkowe informacje