Dlaczego nie mogę się z tobą dogadać? (metodologia Insights Discovery)

Dlaczego nie mogę się z tobą dogadać? (metodologia Insights Discovery)

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1260 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie przeznaczone dla menagerów, kierowników różnego szczebla, kierowników działów sprzedażowych, pracowników obsługi klienta, wszystkich, którzy chcą zdobyć wiedzę nt. różnic osobowościowych.

Cele szkolenia: Szkolenie ma na celu poznanie metodologii tzw. "różnic osobowościowych" - będącej bardzo silnym i praktycznym narzędziem w zarządzaniu innymi osobami,
wszelkiej sprzedaży, negocjacjach, obsłudze klienta i kontaktach z innymi ludźmi w życiu prywatnym. Szkolenie zawierało będzie moduł autodiagnozy - w
której uczestnicy dokonają rozpoznania własnego stylu funkcjonowania - czyli
ulubionej i preferowanej formy komunikowania się i zachowań osobistych.

Program szkolenia: 16 godzin

  • Czym różnimy się między sobą w zachowaniach, komunikacji i relacjach  (wg C. G. Junga)

  • Jaki jest mój preferowany styl funkcjonowania na podstawie 4 energii kolorystycznych

  • Jak rozpoznawać style funkcjonowania innych ludzi

  • Elastyczność zachowań własnych - czyli jak się dogadywać i współistnieć z innymi

  • Sztuka adaptacji zachowań

  • Zastosowanie INSIGHTS w relacjach służbowych, sprzedażowych i osobistych

  • Sztuka motywowania niefinansowego

Dodatkowe informacje