Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Zapobieganie wypaleniu zawodowemu

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 680 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są kierownicy zespołów, pracownicy o wysokim prawdopodobieństwie wypalenia zawodowego, osoby nastawione na rozwój własnych kompetencji, wszyscy zainteresowani tematyką szkolenia

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z pojęciem wypalenia zawodowego oraz wypracowanie praktycznych umiejętności rozpoznawania i szybkiego reagowania na syndrom wypalenia zawodowego.

Program szkolenia: 16 godzin

  • jak rozpoznać objawy wypalenia zawodowego

  • czy jestem podatny na wypalenie zawodowe i czy ono mi grozi

  • jakie są sposoby zapobiegania wypaleniu zawodowemu

  • motywacja w przeciwdziałaniu wypaleniu zawodowemu

  • odporność na stres i kontrola emocji

Dodatkowe informacje