Miesięczne konwersacyjne kursy intensywne (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański)

Miesięczne konwersacyjne kursy intensywne (angielski, niemiecki, francuski, hiszpański)

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 1600 zł

Adresaci szkolenia: Adresatami szkolenia są osoby chcące poznać język w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w życiu codziennym.

Cele szkolenia: Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z wybranym językiem obcym w stopniu umożliwiającym swobodną komunikację w życiu codziennym.

Program szkolenia: 60 godzin

Dodatkowe informacje