Angielski dla pielęgniarek/opiekunek

Angielski dla pielęgniarek/opiekunek

Forma zajęć: kurs

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 850 zł

Adresaci szkolenia: Przedstawiciele branży medycznej, pielęgniarki, opiekunki chcące poznać angielski język branżowy.

Cele szkolenia: Celem kursu jest zapoznanie uczestników ze specyficznym słownictwem używanym w branży medycznej niezbędnym do codziennej pracy pielęgniarki lub opiekunki w krajach anglojęzycznych.

Program szkolenia: 30 godzin

Dodatkowe informacje