Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla osób wykonujących zadania służby bhp w zakładach pracy

Szkolenie okresowe z zakresu bhp dla osób wykonujących zadania służby bhp w zakładach pracy

Forma zajęć: szkolenie

Liczebność grupy: min. 10 osób

Cena: 300 zł

Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do osób wykonujących zadania służby BHP
w zakładach pracy w tym specjalistów z poza zakładów. Ukończenie szkolenia nadaje uprawnienia wykonywania zadania służby BHP na okres 5 lat.

Cele szkolenia: Aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu: przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, analizy i oceny zagrożeń oraz metod oceny ryzyka związanego z tymi zagrożeniami, organizacji i metod kształtowania bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, pomocy w rozwiązywaniu trudnych problemów z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy.

Program szkolenia: 32 godzin

Program szkolenia zgodny z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA GOSPODARKI
I PRACY z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. Nr 180, poz. 1860)

Dodatkowe informacje